19 jan 2018

Elåret 2017 - så här blev det!

För dig som vill veta mer om hur elåret 2017 blev: här kommer en rapport!

Om vi tittar tillbaka på elåret 2017 kan vi konstatera att det har varit ett ”lagom” år, dvs inga extremer varken uppåt eller nedåt. Det genomsnittliga volymvägda rörliga priset för året blev ca 85,2 öre/kWh i elområde 4, där det högsta månadspriset var dryga 92 öre/kWh och det lägsta var 78 öre/kWh (alla priser inkl energiskatt och moms). Skillnaden mellan högsta och lägsta månadspris under 2017 var därför knappt hälften så stor som under 2016 (14 öre/kWh jämfört med 26 öre/kWh för 2016).

Låga vattennivåer

I början av 2017 var vattennivåerna i de nordiska vattenmagasinen mycket låga, men har under året återhämtat sig ordentligt och var vid årets slut en bra bit över normalt. Trots att sommarmånaderna var kallare än normalt blev helårstemperaturen högre än normalt, till följd av väldigt milda vintermånader.

2017 genomgick kärnkraftverken omfattande revisioner och under sensommaren var kärnkraftsproduktionen rekordlåg, vilket påverkade framför allt det rörliga elpriset uppåt.

Under större delen av 2017 har kolpriserna stigit och under andra halvan av året har även oljepriset och utsläppsrätterna stigit. De här faktorerna bidrar framför allt till högre elpriser på kontinenten, men påverkar även Norden då vi är sammankopplade med övriga Europa.

Elpriset lågt

Priserna på elcertifikat sjönk drastiskt i början av 2017 och låg under hela året på väldigt låga nivåer. För nästan alla elleveranser finns en kvotplikt, dvs hur stor andel av ett elcertifikat som måste köpas per kWh. Kvotplikten används som ett myndighetsinstrument för att öka andelen förnybar energi i elsystemet och det beslutas av Energimyndigheten. Kvotplikten på elcertifikat höjdes för 2017 till 24,7% och för 2018 höjs kvotplikten ytterligare till 29,9%.

Elpriset har under perioden 2006 till 2017 varierat från år till år och 2017 tillhör de billigare åren. Energiskatten har under samma period ökat från 26,1 öre/kWh (2006) till 32,5 öre/kWh (2017) exkl. moms. För 2018 höjs energiskatten på el till 33,1 öre/kWh exkl. moms.

Vi ser en allt större andel förnybar energi i det nordiska elsystemet, där vindkraft utgör den största tillväxten. Installation av solceller började ta ordentlig fart under 2017, men väntas få ytterligare skjuts under 2018 då solcellsstödet för privatpersoner höjs från 20% till 30% av investeringskostnaden.

3 positiva beslut under året

Det kom tre, för energibranschen, positiva beslut under 2017:

  1. höjningen av solcellsstödet för privatpersoner (till 30%),
  2. investeringsstöd avseende energilager för privatpersoner (60% av investeringen eller max 50 000 kr)
  3. stödsystem gällande laddlösningar hemma för privatpersoner (50% av investeringen eller max 10 000 kr/fastighet).

De här incitamenten bidrar till att möjliggöra omställningen av energisystemet samt omställningen av bilparken från fossila bränslen till förnybar energi.

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning

Har du har några frågor eller funderingarkontakta oss, vi hjälper dig!

Kontakta oss

Hos oss får du alltid enpersonlig el-kontakt

Välj rätt elavtal