9 maj 2023

Elbilen som energilager till ditt hus – så funkar V2H

Lagra el från dina solceller i elbilens batteri och använd i ditt hem när det är mörkt. Med tvåvägsladdning är det möjligt och kan snart vara standard. Läs hur V2H – vehicle to home – funkar här.

”The missing piece” sjöng Lundasonen Paul Rey om i Melodifestivalen 2021. Kanske inte i första hand med en smidig och ekonomiskt gynnsam lösning för energilagring till våra hem i åtanke, men ändå: möjligheten att lagra energi till husbehov är en av de sista bitarna som saknas i vårt energipussel idag.

Energilager = självständighet

Tänk när vi kan 

  1. lagra överskottsel från våra solceller och använda den när solcellerna inte producerar. Då äntligen kan vi bli helt självförsörjande på egenproducerad förnybar energi.
    Eller när vi kan
  2. köpa in el när den är som billigast, lagra den och använda den när elpriserna är som högst. I båda fallen blir vi mer självständiga och kan skydda oss från de värsta elpristopparna, och med en vettig lösning för energilagring är det möjligt. Energilager till husbehov finns, men för många av oss är de ännu en ganska dyr lösning som är svårare att räkna hem än till exempel en investering i solceller eller värmepump.

10-20 x mer lagring i elbilsbatteri

I väntan på att utvecklingen av energilager för våra hem ska nå riktigt prisvärda nivåer har ett annat alternativ inte bara utkristalliserat sig, utan alltmer börjat framstå som den smartare lösningen: att använda elbilens batteri som energilager till hemmet. Två uppenbara fördelar:

  1. Har du en elbil behöver du inte investera i ett energilager också. Har du varken eller får du både och när du köper elbil.
  2. Elbilsbatteriet har mycket större kapacitet än de hemmabatteri för lagring av solel som idag är vanligast på marknaden. De rymmer cirka 5-10 kW, medan ett elbilsbatteri brukar kunna rymma cirka 100 kW.

Nyckeln är tvåvägsladdning

För att det ska bli möjligt att använda din elbil som energilager krävs så kallad tvåvägsladdning, det vill säga möjlighet att ladda el i båda riktningarna. För det behövs att både laddbox och elbilsbatteri är anpassat för tvåvägsladdning. Få elbilar har ännu den anpassningen, men allt fler av de stora bilmärkena aviserar nu att kommande modeller kommer att ha det. Nissan Leaf är en av de bilar som kommit längst, och Volkswagen införde tvåvägsladdning i alla sina nya elbilar från och med 2022. Mycket talar för att det bara är en tidsfråga innan tvåvägsladdning är standard i alla nya elbilar – närmare hur lång tid det tar är i dagsläget lite svårare att säga.

Det här är V2H, V2G, V2V och V2X

Kanske har du i det här sammanhanget sett förkortningen V2G? Eller V2H? Eller V2V eller rentav V2X? Låt oss förklara dem lite snabbt:

  • V2H är förkortning för Vehicle To Home, det vill säga fordon-till-hem och betecknar möjligheten att ladda el från bilen till hemmet.
  • V2G, Vehicle To Grid, fordon-till-nät, betecknar möjligheten att ladda upp lagrad el från elbilen till elnätet i stort.
  • V2V, Vehicle To Vehicle, fordon-till-fordon, betecknar möjligheten att ladda el från fordon till fordon.
  • V2X står för Vehicle To Everything, fordon-till-allt, och med det menas elbilens möjligheter att lagra och sedan ladda el till alla möjliga mål, inklusive de nyss nämnda.

Samhällsfördelarna med V2G

Så här långt har vi framför allt talat om hur elbilen som energilager kan bli en viktig pusselbit i hushållens energisituation. Lyfter vi blicken finns även samhälleliga vinster att göra. När förnybara energikällor som sol och vind står för en allt större del av vår elproduktion blir det också svårare att uppnå en jämn elförsörjning – eftersom solen ju inte alltid skiner och alla dagar inte är blåsiga. Men om alla landets elbilar – och de blir ju fler och fler i mycket snabb takt – kan lagra energi när det finns elöverskott för att sedan dela med sig av elen till elnätet igen när det behövs kan de bidra till en stabilare elförsörjning. Även om de ”bara” matar till det egna hemmet, V2H, så innebär det en möjlig avlastning av elnätet under lågproduktionstimmar och konsumtionstoppar. Landets elbilsflotta som en värdefull kraftreserv – onekligen en intressant tanke.

Vi är inte där än – men kanske ganska snart

Ännu återstår en hel del arbete och teknisk utveckling innan elbilen kan fungera som energilager för var och en och kanske även bidra till ett stabilare elsystem i stort. Inte bara behöver tvåvägsladdning bli standard i nya elbilar och laddboxar med tvåvägsladdning bli fler (och helst även lite billigare); anpassningar och uppgraderingar av bland annat styr- och reglerfunktioner i elnätet lär också behövas på många håll. Möjligheterna är dock både stora och spännande och utvecklingen går allt snabbare inom området. Fortsättning följer!

Laddboxar på Skånska Energilösningars hemsida