19 aug 2022

Elmarknaden

Elpriset har nått rekordnivåer, inte bara under enskilda timmar utan priserna har legat på mycket höga nivåer under flera timmar, både dag och natt den senaste veckan.

Det varma och torra vädret har ställt till det på många sätt. I norra Europa har det i princip varit vindstilla, vilket såklart påverkat vindkraftsproduktionen, inte bara i Sverige utan även i Tyskland och Danmark. Därför har det varit en hel del export från Sverige till flera andra länder. Exporten går till både Polen, Litauen, Tyskland, Danmark och Finland.

Export av el

Exporten brukar vara en het fråga i debatten. Frågan är hur kan Sverige exportera el när priserna i södra Sverige är så höga? Orsaken är att EUs marknadsmodell inte tillåter att man inför exportbegränsningar för att hantera interna överföringsproblem. Med andra ord, att vara med i unionen innebär både ett givande och ett tagande.

Överföringskapacitet

Högst priser i norra Europa är det för tillfället i Danmark och södra Norge. De höga priserna i Norge har samma orsak som i Sverige; stora utmaningar gällande överföringskapaciteten. Dessutom är två kärnkraftverk i revision i Nordpoolområdet; Ringhals 4 till den 6 september och Loviisa 2 i Finland till den 9 september. Förhoppningsvis kan båda kärnkraften går för fullt under hela hösten och vintern.

Begränsad produktion i Europa

I södra Europa är det mer besvärligt. Den franska kärnkraften har påverkats av den utdragna hettan och svåra torkan som lett till betydande problem med kylningen av flera reaktorer. Vilket i sin tur medför begränsad elproduktion. Flera av de franska verken behöver genomgå moderniseringsarbete. Frankrike är normalt en stor exportör av elektricitet till flera grannländer. Sommarens situation medför ett besvärligt läge i flera länder höga elpriser och risken för avbrott samt att energiransoneringar är hög kommande månader.

Lite regn och höga gaspriser 

Det är torrt även i Sverige och Norge. Den hydrologiska balansen i Norden försvagades förra veckan ytterligare efter lite nederbörd. Aktuellt underskott i Norden är nu -12,7 TWh.

På gassidan är det fortsatt besvärligt. Gasmarknaden är extremt volatil och stark. Fyllnadsgraden i Europas gaslager ökar trots extremt låg import från Ryssland. Hög LNG-import och minskad förbrukning. De höga priserna på naturgas har lett till en kraftigt ökande efterfrågan på biogas och inköpspriserna på gas har ökat kraftigt. Det har lett till kraftig prisökning på fordonsgas, till och med högre pris än bensin.

Fler aktuella ämnen finns på vår blogg