20 feb 2019

Elmarknaden just nu

Underskott på vattenkraftel i kombination med vinterkyla i stora delar av Europa gav höga elpriser i Sverige under januari månad.

Med mildare väder, mer regn och vind i februari kan spotpriserna sjunka något. Nya köldknäppar kan däremot höja elpriset ytterligare.

Kommer elpriserna att fortsätta vara höga?

Maja från kundservice svarar:
– Kallt väder gör att vi använder mer el. Vinterkyla i stora delar av Europa och underskott på vattenkraftsel i Sverige gav oss höga elpriser under januari månad. Med mildare väder, mer regn och vind i februari kan göra att spotpriserna sjunker något. Kommer nya köldknäppar kan priset höjas ytterligare. Elpriset i Sverige påverkas främst av de låga nivåerna i våra vattenmagasin efter den extremt torra sommaren och hösten.

Elmarknaden just nu

Underskott på vattenkraftel i kombination med vinterkyla i stora delar av Europa gav höga elpriser i Sverige under januari månad. Med mildare väder, mer regn och vind i februari kan spotpriserna sjunka något. Nya köldknäppar kan däremot höja elpriset ytterligare.

Elpriset påverkas av många faktorer. Den viktigaste för elmarknaden i Sverige just nu är fortfarande de låga nivåerna i våra vattenmagasin efter det extremt torra halvåret maj-oktober 2018. Produktionen av vattenkraftsel har varit mycket lägre än normalt de senaste månaderna och har stundtals gett oss elunderskott i Sverige. Då måste vi kompensera genom att importera el, bland annat fossilproducerad el från utlandet som tysk kolkraft. Med vinterkyla i stora delar av Europa under januari har priserna på den importerade elen varit extra höga. Därtill var månaden vindsvag med ovanligt lite vindkraftsel.

Läs mer om elprisläget på Energimarknadsinspektionens hemsida.

Generell rekommendation

Om energikostnaden är en väsentlig del av hushållets utgifter eller om man har ansträngd ekonomi, rekommenderas fast elpris/mixat elpris för att kunna budgetera för energiräkningen. För hushåll vars energikostnad endast utgör en liten del av de totala utgifterna är den fortsatta rekommendationen spot/rörligt elpris. Över tid har rörligt elpris varit billigare än fast elpris, dock med perioder med tillfälliga pristoppar.

FAKTA

  • Spotpris – det pris en kWh kostar vid varje enskild timme, 24 olika värden per dygn.
  • Rörligt elpris – de sammanvägda spotpriserna fördelade per kWh för en månad.
  • Fast elpris – samma elpris per kWh för en bestämd avtalsperiod.
  • Terminspriser – det finns flera olika terminer; vecka, månad, kvartal och år.
  • Ett fast elpris byggs upp av terminspriser.
  • Det nordiska elsystemet är sammankopplat med övriga Europa genom kablar till bland annat Tyskland, Polen och Baltikum. Detta medför att större störningar i den europeiska energiproduktionen även påverkar det svenska elpriset.

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning

Har du har några frågor eller funderingarkontakta oss, vi hjälper dig!

Kontakta oss

Hos oss får du alltid enpersonlig el-kontakt

Välj rätt elavtal