17 nov 2022

Elstödet är godkänt

Energimarknadsinspektionen (Ei) har godkänt elstödsförslaget som Svenska kraftnät och regeringen lagt fram. En nyhet är att det finns ett tak för de som har riktigt stor förbrukning, det har man gjort för att de som har prissäkrat mot höga elkostnader inte ska kunna tjäna extra på elstödet.

Ei har tagit beslut om att godkänna ansökan med tillägget att det ska finnas ett tak för hur mycket stöd man kan få utan att lämna in en ansökan. Regeringen har i sin tur meddelat att stödet kan betalas ut i början av nästa år.

Stödet till slutkunder finansieras av flaskhalsintäkter och utbetalningarna sköts av Försäkringskassan, i samarbete med Svenska kraftnät. Hur detta ska gå till mer i detalj utreds just nu, men redan nu bör du se över och uppdatera dina kontakt- och bankuppgifter hos Försäkringskassan.

Totalt rör det sig om fem miljoner elkunder i elområde 3 och 4, södra och mellersta Sverige, som ska få stödet. Det är du som har elnätsavtalet för huset, lokalen eller anläggningen som får ersättningen.

Om stödet:

  • Det baseras på perioden oktober 2021 till och med september 2022.
  • 79 öre per kWh i elområde 4
  • 50 öre per kWh i elområde 3

Har du över 3 miljoner kWh krävs en särskild ansökan

Ei har godkänt Svenska kraftnäts modell med tillägget att stora elförbrukare måste göra en särskild ansökan för att påvisa de faktiska kostnaderna. I övrigt har Ei inte justerat Svenska kraftnäts modell eftersom den har godkänts utifrån regelverket. Detta medför att om företaget, kommunen eller någon annan verksamhet har en elförbrukning som överstiger 3 miljoner kWh ska de göra en särskild ansökan där den faktiska kostnaden redovisas om den varit högre än taket. Hur denna särskilda ansökan ska göras är ännu inte klar.

Taket innebär att elnätskunder kan få, utan särskild ansökan, som mest i stöd:

  • Elområde 4 upp till 2,37 miljoner kronor
  • Elområde 3 är det högsta möjliga stödet 1,5 miljoner

— Vi anser att det inte är förenligt med kravet på proportionalitet i krisinterventionsförordningen att elslutkunder med mycket hög elförbrukning som exempelvis prissäkrat sig till en lägre nivå, och därför inte har drabbats av höga elpriser, ska få stöd. Därför har vi satt ett tak för hur mycket man kan få utan ansökan, säger Elin Broström som leder Ei:s arbete med uppdraget.

Här finns mer om Stöd till elanvändare på Svenska kraftnäts hemsida

Läs fler nyheter om elmarknaden Energimarknadsinspektionens nyhet om elstödet