3 aug 2023

En sån tur att gaspannan gick sönder

Vi gör ett återbesök hos Ronny Svensson Påarp som ersatte gas med värmepump och som med solceller därtill nu har halverat sin energiförbrukning. Ronny är idag bara tacksam för att hans gamla gaspanna lade av just i september 2021.

Det var i mitten av februari ifjol 2022 som vi hälsade på hemma hos Ronny och Ingrid Svensson på Floragatan i Påarp. Vi ville höra mer om hur det hade gått för dem att byta värmesystem, från gas till luft-/vattenvärmepump, och om deras planer på att sätta solceller på taket senare på våren.

Värmepump billigare än gas

Ronny berättade då hur de redan innan september 2021 hade tankar på att byta ut sin tjugo år gamla gaspanna, som värmde hus och varmvatten med biogas från det lokala gasnätet: ålderstigen utrustning och allt högre gaspriser gjorde en förändring allt mer angelägen. En kväll sista veckan i september förvandlades dock halvkonkreta funderingar till akut behov när gaspannan plötsligt lade av, och visade sig omöjlig att reparera.

Valet stod mellan en ny gaspanna och en värmepump.

– När vi räknade på det kunde vi snabbt konstatera att merkostnaden för investeringen i en värmepump istället för gas skulle betala sig på 3-4 år. Utöver utrustningen skulle gasen nämligen kosta oss cirka 22 000 kr om året, beräknat på priserna då, medan eluppvärmning med värmepump skulle kosta oss priset för 4 000 kilowattimmar el. Skillnaden var stor, så beslutet blev inte svårt, säger Ronny.

Ny värmepump – solceller nästa

Sagt och – inom kort – gjort. Ronny och Ingrid valde en luft-/vattenvärmepump från IVT på 9 kilowatt från Skånska Energilösningar, som hade den färdig och installerad på ett par veckor. Skånska Energilösningar fick också förtroendet att hjälpa makarna Svensson ta nästa steg: installera solceller. När vi hälsade på i februari var beställningen lagd på 31 paneler till hustakets öster- och västerläge, och installationen bestämd till april.

Slapp gasprischocken

Exakt en vecka efter att vi sa tack för kaffet och pratstunden hemma hos Ronny och Ingrid invaderade Ryssland Ukraina, vilket jämte många andra fruktansvärda följder även utlöste en europeisk energikris. Skenande elpriser och ännu värre skenande gaspriser.

– Så här i efterhand… att gaspannan gick sönder när den gjorde var ju en jättestor tur för oss! Vi hade redan som sagt en kalkyl som tydligt visade att vi skulle spara mycket på att byta värmepumpen mot gas, men med priserna som följde sparade vi i praktiken flera tio tusen kronor ifjol på de gaskostnader vi slapp.

Inte att undra på att tre grannar sedan dess följt Ronnys och Ingrids exempel och bytt gas mot värmepump de med.

Facit efter ett år: halverad förbrukning

Den 11 maj togs solcellsanläggningen i drift – det blev 32 paneler till slut – och drygt ett år senare kan Ronny Svensson summera utfallet. Det har överträffat alla förväntningar.

– Solcellsanläggningen var kalkylerad att ge 9 700 kWh om året, den gav 10 600 kWh. Samtidigt förbrukade vi bara 9 200 kWh jämfört med kalkylerade 10-11 000 kWh. Med den gamla gaspannan hade vi en årsenergiförbrukning på 21 500 kWh, med 13 000 kWh gas och 8 500 kWh el. Vi har alltså halverat vår förbrukning och mer därtill – det får man väl kalla en bra energieffektivisering?

Kortade pay off-tider

Det får man onekligen! Tilläggas kan att Ronny och Ingrid sålde mer el (8 000 kWh) än de köpte (7 000 kWh) och att 2 000 kWh av solelen gick direkt till värmepumpsanläggningen. Tilläggas kan också att de hade ett gott skydd mot fjolårets elprischocker av ett elavtal med fast pris. Tilläggas kan slutligen även att pay off-tiderna för såväl värmepumpen som solcellerna ser ut att bli kortare än beräknat. De 3-4 åren för värmepumpen lär i praktiken bli halva tiden efter de enorma besparingarna under 2022 (jämfört med gaspanna), och de kalkylerade 10-12 åren för solcellerna är nere på cirka 9. Inte illa!

Läs tidigare reportage om Ronny Svensson i Påarp Kontakta Skånska Energilösningar på sol@skanskaenergilosningar.se