3 dec 2023

Energi, effekt och varför vi måste exportera el

Energi och effekt, det är väl typ samma sak? Nej! Här förklarar vi skillnaden, och hur den hänger ihop med det faktum att vi måste exportera el.

Det har ännu inte hänt, eller ens varit riktigt nära. Men flera gånger de senaste åren har Svenska kraftnät varnat för att elnätet i södra Sverige kan drabbas av effektbrist. (Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med ansvar för vårt stamelnät och kraftsystem.)

Samtidigt vet vi att Sverige de flesta dagar på året producerar ett överskott av energi. Hur hänger det ihop? Och varför exporterar vi el, även vid de tillfällen då riskerna för effektbrist är som störst?

På de här frågorna finns flera svar. Låt oss ta dem i tur och ordning och börja med det mest grundläggande: skillnaden mellan energi och effekt.

Energi och effekt

Om vi utgår från vårt elsystem och vår elanvändning så kan man förklara skillnaden mellan begreppen energi och effekt så här:

  • Effekt. Med effekt menas den mängd elenergi som ett visst föremål förbrukar eller producerar i varje ögonblick. Effekt mäts i watt (W).
  • Energi. Energi är den el som produceras av till exempel en solcell eller ett vattenkraftverk, och som vi sedan använder när den levereras till oss genom elnätet. Elenergi mäter vi oftast i kilowattimmar (kWh).
  • Energi = effekt x tid. Med en formel brukar man säga att energi är lika med effekt gånger tid: 1 kilowattimme = 1 000 watt x 1 timme, som exemplet med dammsugaren. Eller: 1 kilowattimme = 1 watt x 1 000 timmar om vi tar en LED-lampa med 1 watts effekt istället.

Exempel 1: En vanlig dammsugare kan ha effekten 1 000 watt. Det innebär att den i varje ögonblick som den används behöver 1 000 watt elenergi för att fungera. Under en timmes städning förbrukar du alltså 1 kilowattimme el.

Exempel 2: En solcellsanläggning på ett villatak med installerad effekt på 7 kilowatt (kW) producerar (som mest) 7 kW varje ögonblick den fångar upp solljus. På ett år kan en solcellsanläggning på 7 kW producera cirka 8 000 kWh el.

Effektbrist

Effektbrist är när elen i elnätet helt enkelt inte räcker till. Över ett helt år producerar vi mer el än vi använder i Sverige. Men under de kallaste vinterdagarna förbrukar vi mycket mer el än annars för att hålla oss varma, och då kan vi få ett underskott på el, eller effektbrist. Vid dessa tillfällen kan effektbristen lösas genom att vi importerar el från våra grannländer och/eller tillfälligt aktiverar reservkraft som exempelvis oljekraftverket i Karlshamn.

Varför exporterar vi el?

Nästa fråga blir då: varför exporterar vi el? Och mer specifikt: varför gör vi det även när vi riskerar effektbrist, och även när vår elexport – vilket händer emellanåt – leder till högre elpriser hos oss i södra Sverige? Det korta svaret är: för att vi måste. Sverige är en del av EU:s inre marknad, och inom denna får inga handelshinder förekomma. Att begränsa exporten av el för att vi behöver elen själv betraktas som ett handelshinder. Det innebär att vi, om det finns en efterfrågan hos våra grannländer, måste exportera el.