4 feb 2024

Få det bättre tillsammans – så startade Skånska Energi 1916

Skånska Energi har funnits i mer än hundra år och det är vi stolta över, liksom hur allt började: med några modiga och framsynta människor som gjorde gemensam sak för allas bästa. Läs här hur det gick till.

När människor möts och bestämmer sig för att arbeta tillsammans för att alla ska få det bättre, då händer ofta bra saker. Så också i några byar på Lundabygden under 1910-talet med anledning av en alldeles särskild nymodighet: elektrisk energi.

För gemensam nytta

Elektriciteten kom först till städerna, med industrins energibehov som drivkraft. Vidare ut till landsbygden nådde elen däremot på initiativ av landsbygdens eget folk. Framsynta människor som såg den nya energikällans möjligheter. Modiga människor som vågade ta en betydande ekonomisk risk och som var beredda att samarbeta för gemensam nytta. Några av dessa människors strävan lade grunden till Skånska Energi.

Företagsamhet och nytänkande

De fanns i Dalby. De fanns efterhand också i Harlösa, Stångby, Genarp och Kävlinge. Men grunden till det bolag som idag är Skånska Energi lades i Södra Sandby den 27 april 1916. Då bildade fem män från bygden Södra Sandby Elektricitetsverk. Två lantbrukare från Flyinge, handlaren i Getinge, byns fabrikör Jönsson och så patron Jönsson på Valleberg. De har det gott ställt och råd att investera, men deras företagsamhet och nytänkande ska komma alla i området till godo. ”Bolagets verksamhet ska hava till föremål distribution av elektrisk energi”, heter det i den bolagsordning som beslutas.

Belysning och tröskverk

Hur används elen ute på landet på 1910-talet? Fram tills nu har sedan urminnes tider allt tungt slit på gårdar och fält varit beroende av muskelkraften från människa och djur, medan dagsljus och årstid satt ramarna för arbete och sysslor. Med elens intåg ändras detta, bit för bit men dramatiskt. Hemmen får elektrisk belysning, gårdarna elmotordrivna tröskverk som ersätter den urgamla metoden att med slagor slå den skördade säden för att skilja kärnor från agnar. Snart börjar elmotorer också användas till att driva små kvarnar och stenkrossar, med mera.

Hela Dalby 1914 – en villa 2024

Dalby Elektricitetsverk var igång tre år tidigare än Södra Sandby och började leverera ström till ortens växande antal abonnenter den 31 januari 1914 – det vill säga för exakt 110 år sedan. Den totala årsförbrukningen av el 1914 för hela Dalby plus Staffanstorp med flera grannbyar, hem, gårdar, verkstäder och små industrier uppgick till – 10 206 kilowattimmar. Alltså knappt motsvarande en riktigt energisnål villa år 2024! Det säger en del om utvecklingen av vårt energibehov under det 110 år som gått.

Tillsammans för nutidens utmaningar

När människor möts och bestämmer sig för att arbeta tillsammans för att alla ska få det bättre, då händer ofta bra saker. Det gäller lika väl idag som på 1910-talet – ja det gäller kanske mer än någonsin med tanke på de utmaningar vi står inför i stort som smått, i vår värld såväl som samhället. För att lösa klimatfrågan är en omfattande energiomställning nödvändig. Den förutsätter att vi fasar ut fossila bränslen och till stor del ersätter dem med el från förnybara källor. Samtidigt måste vi utveckla våra elnät för att klara ökad belastning och mer flexibel elöverföring när allt fler producerar egen el.

Vår röda tråd

Vi på Skånska Energi tar oss an dessa utmaningar och fler därtill, trygga i vår mer än hundraåriga tradition som nytänkande energibolag. En anda av handlingskraft och omtanke löper som en röd tråd genom hela vår historia. Det var ström till byar och gårdar igår. Det är 100 procent förnybar el idag – och imorgon.