18 sep 2020

Fördubblad effekt för skattefri solel från 2021

Idag är egenproducerad solel från solcellsanläggning med effekt under 255 kW befriad från energiskatt. 2021 höjs gränsen till nästan det dubbla: 500 kW.

Fritt fram för skattebefriad solel från större solcellsanläggningar. Det är ett av förslagen i regeringens budgetproposition för 2021 – och en alldeles strålande nyhet, tycker vi!

Idag gäller att egenproducerad solel från mindre solcellsanläggningar är befriad från energiskatt. Skattebefrielsen gäller för solel från anläggning med maxkapacitet under 255 kilowatt (kW).

Nu föreslår regeringen att maxkapaciteten från och med 2021 höjs till under 500 kW, det vill säga nära nog en fördubbling.
Liksom tidigare gäller skattebefrielsen den el som förbrukas där den produceras, det vill säga inte överskottsel som går ut på elnätet.

Att en mindre solcellsanläggning nu blir dubbelt så stor hoppas vi kommer att stimulera och inspirera många nya investeringar i förnybar grön energi.

Är du själv nyfiken på solceller? Vi hjälper dig med allt från idé till installation. Ett personligt möte på plats är oftast bästa starten.

Hos oss får du alltid enpersonlig el-kontakt

Välj rätt elavtal

Har du har några frågor eller funderingarkontakta oss, vi hjälper dig!

Kontakta oss

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning