16 feb 2021

Gemensam el och solceller för brf Äppleodlingen

Bostadsrättsföreningen i Bjärred satsar på solceller och gemensam el. Medlemmarna sparar 6 000 kronor om året – och slipper både elräkning och elavtal.

Allt fler bostadsrättföreningar väljer att satsa på solceller och gemensam el. Minskade kostnader, minskad klimatpåverkan och större oberoende och trygghet gentemot elmarknadens fluktuationer är tre utmärkta anledningar. Enklare och billigare för hushållen med gemensam el är en fjärde.

Först i Bjärred

Måndag i vecka tre var det dags för Brf Äppleodlingen i Bjärred att ta sina två nya solcellsanläggningar i drift, båda installerade av Skånska Energilösningar.

– Vad jag vet är vi första bostadsrättsföreningen i Bjärred som sätter upp solceller. Det ska bli mycket spännande att följa vår egen elproduktion under året. Allra första dagen gav inte så mycket, men så var det också en gråväderdag, i januari, säger Göran Melvanius, ordförande i brf Äppleodlingen med ett leende.

– Faktum är att redan dagen efter, då solen sken från klar himmel, producerade solcellerna betydligt mer. Men det är klart, det är först till våren som vi förväntar oss att vi komma igång på allvar. 

112 000 kilowattimmar grön el om året ska de 386 solpanelerna ge. Föreningen kommer att använda 60 procent själva och sälja 40 procent. Dessa 60 procent motsvarar cirka 130 000 kronor i insparade kostnader för inköp av el.

Varje hushåll sparar  6 000

Att elen delvis kommer från egna solceller innebär ingen praktisk skillnad för föreningens medlemmar, de boende i de 36 lägenheterna. Det gör däremot övergången till gemensam el.

Gemensam el innebär att bostadsrättsföreningen levererar el till hushållen, från de egna solcellerna eller el som föreningen köper in när inte solelen räcker. Hushållens egna elavtal upphör.

– För våra medlemmar innebär det cirka 500 kronor mindre att betala i månaden i fasta och rörliga avgifter som försvinner när elavtalen upphör, det blir sex tusen om året.

Elkostnaden blir en del av den vanliga månadsavgiften till föreningen, på samma sätt som kostnaderna för värme och vatten med mera.

Lokal entreprenör viktigt

Brf Äppleodlingens solcellsresa började redan våren 2019. Det kan låta som länge sedan, men för en bostadsrättsförening måste processen ofta bli betydligt längre en för en enskild villa.

– Vi i styrelsen började titta på lösningar på våren och tog in offerter på hösten, men för en så stor investering krävs beslut vid föreningens årsmöte. Det höll vi i juni 2020, utomhus på grund av pandemin, och vädret var dåligt: när vi sa ja till solceller öste regnet ner!

Valet av leverantör föll på Kraftringen, med Skånska Energilösningar som ansvarig för installationen. 

Varför det? 

– Bästa offerten, helt enkelt. Vi hade bekanta med dåliga erfarenheter av leverantörsföretag i Stockholm, där priset var bra men folket for för mycket fram och tillbaka och var svåra att få tag på. Därför ville vi ha en entreprenör med lokal anknytning och totalansvar, det var viktigt för oss. Och samarbetet har fungerat väldigt bra, vi är verkligen nöjda.

FAKTA: Brf Äppleodlingens solcellsprojekt

 • Föreningen: 36 lägenheter i två fyravåningshus, byggda 2006.
 • Årlig elförbrukning: 145 000 kWh (föreningen och hushållen)
 • Solcellslösning: 2 anläggningar, en på varje hustak; totalt 372 solpaneler och 130,2 kW.
 • Årlig produktion: 112 000 kWh (beräknad)
 • Solcellskalkyl: 60% av egenproducerad el till egen förbrukning, 40% till försäljning
 • Investeringskostnad: 2,5 miljoner kronor
 • Finansiering: 1,5 miljoner eget kapital, 1 miljon i lån +solcellsbidrag på 20% (2020)
 • Payofftid: 12 år.

FAKTA: Skånska Energi

 • En komplett partner - från 100% grön el till en anpassad och klimatsmart energilösning
 • Skånska Energi med 100% svensk grön el och Skånska Energilösningar ger ett komplett utbud av förnybara energilösningar.
 • Vi har dessutom expertisen och erfarenheten att skräddarsy dem efter varje bostadsrättsförenings unika behov och förutsättningar.

Hos oss får du alltid enpersonlig el-kontakt

Välj rätt elavtal

Har du har några frågor eller funderingarkontakta oss, vi hjälper dig!

Kontakta oss

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning