15 jun 2021

Grön el i spännande energimix på Ellinge Slott

Med en kombination av grön el, biobränsle och solceller har Ellinge Slott utanför Eslöv hittat sin egen hållbara energimix.

Skånska slott och herresäten finns det många. Ett av dem med allra äldst anor är beläget allra längst norrut i Skånska Energis elnätsområde, vid Bråån en bit söder om Eslöv: Ellinge slott. Den nätta och vackert vitputsade byggnaden fick förvisso sin nuvarande gestalt först under 1700- och 1800-talen, men slottsherrarna (och i några fall även slottsfruar) kan räknas åtta hundra år tillbaka i tiden.

Populärt för fest och konferens

Dagens ägare Mikael Wehtje bedriver liksom sin far spannmålsjordbruk i stor skala på marker intill slottet och i närområdet. De senaste femton åren har han och hans fru Barbro även öppnat upp Ellinge och skapat en unik och populär plats för konferens, fest, bröllop och andra evenemang.

– Som ägare känner jag ett ansvar att bevara kulturarvet, men också att göra det mer tillgängligt för allmänheten. Även om jordbruket är viktigast för oss, så är vår eventverksamhet ett bra sätt att föra arvet vidare och utveckla en fantastisk miljö, säger Mikael.

Mikael Wehtje på Ellinge slott

Öppen park och visningar

Vad är speciellt med att ha sin fest eller konferens på Ellinge Slott?

– Du kommer till en vacker plats som är ostörd av städernas buller och larm, men som ändå har Malmö och Lund och även Köpenhamn inom nära räckhåll. Ellinge är ett litet slott, och därför kan även mindre sällskap ha hela stället för sig själva om de vill.

För dig som har vägarna förbi och är nyfiken på Ellinge, så är parken kring slottet, där bland annat de gamla vallgravarna är kvar intakta, öppen för besökare. Två onsdagar lite senare i sommar hålls även guidade visningar av slottet: den 21 och 28 juli.

I visningen ingår även en titt in i Puritys prisbelönta mikrodestilleri, som huserar i en del av det före detta stallet, även det en vacker byggnad.

Fasade ut oljan redan på 80-talet

Så energi. För el och uppvärmning har Ellinge en intressant kombination av biobränsle, solceller och grön el från Skånska Energi – en lösning som växt fram steg för steg under lång tid.

– För ett spannmålsjordbruk som vårt står den värme som krävs för att torka säden för en stor del av energiförbrukningen. Redan i början av 1980-talet började vi elda med halm och ersatte därmed 100 kubikmeter fossil olja med biobränsle, berättar Mikael Wehtje.

– På den tiden tänkte vi inte så mycket på vad som var miljövänligt, det var en kostnadsfråga – men miljönyttan är ju den samma. Vi såg att vi kunde producera mer värme på ett naturligt sätt, först med halm och senare med flis på bark, grot och grenar, till stor del från vår egen skog. 

Värmer 2 000 hem i Lund och Eslöv

Halmpannan ersattas av en flispanna som med åren blivit två, och idag levererar Ellinge sin överskottsvärme till Kraftringens regionala fjärrvärmenät.

– 8 000 megawattimmar värme om året ungefär skickar vi iväg . Vi värmer cirka 2 000 bostäder i Lund eller Eslöv, beroende på vilket håll vattnet pumpas i nätet.

Grön el och solceller

Jämte den egenproducerade värmen väljer Ellinge sedan många år grön el från Skånska Energi.

– Skånska Energi är en bra lokal spelare som känner sin marknad och sina kunder väl. Vi har ett långsiktigt gott samarbete.

Sedan april i år producerar dessutom Ellinge sin helt egna gröna el. En skinande ny solcellsanläggning med 400 paneler och en installerad effekt av 150 kilowatt ska ge kring 130 000 kilowattimmar el om året, motsvarande 25 procent av den totala elförbrukningen.

Ellinge förklarade England krig

Således står Ellinge slott väl rustat för en hållbar framtid med förnybar energi. Men, med en avslutande anekdot ur slottets historia påminner Mikael Wehtje om att allt kunde varit annorlunda – om kung Henrik VII av England lagt sin energi på Ellinge år 1495. 

– Niels Clausen Sparre ägde slottet då, och han var en stursk och självsäker herre. När England kapade ett av hans handelsfartyg på Nordjsön, då blev han så förgrymmad att han skrev ett brev till den engelske kungen där han på egen hand förklarade krig mellan England och Ellinge! berättar Mikael.

– Nå, Henrik hade sannolikt viktigare saker att tänka på, så den engelska flottan kom aldrig seglande uppför Kävlingeån och Bråån… och väl var väl det!


- - -
Foto Ellinge Slott: Christoffer Borg Mattisson

Läs mer om vår solcellslösningar för företag här

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning

Har du har några frågor eller funderingarkontakta oss, vi hjälper dig!

Kontakta oss

Här hittar du alla viktiga dokument ochavtalsvillkor.

Avtalsvillkor och blanketter