20 okt 2020

Grön el kyler Sveriges frukt och grönt

Kyl och frys går på grön el och solceller, och snart rullar de första ellastbilarna i trafik hos Klimat-Transport i Helsingborg.

En stor del av all frukt och grönt som importeras till Sverige kommer till Klimat-Transport i Helsingborg, för vidare transport till butiker och mellanlager i hela landet. Apelsinen du pressar din frukostjuice av eller paprikan du hackar ner i höstgrytan har med stor sannolikhet mellanlandat på företagets 6 500 kvadratmeter stora kyl- och fryslager på Långeberga.

Grön el och solceller fixar kylan

Kyl- och frysutrusning förbrukar mycket el. Vi på Skånska Energi är glada över att få leverera 100 % grön el till Klimat-Transport, som sedan ett år tillbaka även har en av Helsingborgs största solcellsanläggningar på sitt tak.
– Solcellerna ska ge oss cirka 245 000 kilowattimmar om året, och under den varma delen av året blir vi helt självförsörjande dagtid. I juli stod solcellerna för 40 procent av vår förbrukning totalt, säger Klimat-Transports ekonomichef Marcus Söderström.
Han har idag besök av Skånska Energis Helena Käll, som ger en avstämning av elavtalet och ett aktuellt intyg för den gröna elen.
– Ni har verkligen den perfekta verksamheten för solceller! Till skillnad från många är ju er elförbrukning som högst på sommaren när kylarna behöver jobba som hårdast – och då solcellerna ger som mest el, säger Helena.

Första ellastbilarna till Helsingborg

Störst miljöpåverkan för ett logistikföretag har förstås transporterna, som till största del sker med lastbil. Klimat-Transport är en del av koncernen Tempcon, som har högt ställda klimatmål. Ett av dem är en fossilfri fordonsflotta. Dit är det ännu långt, men en ny generation diesellastbilar, allt fler gaslastbilar och de första ellastbilarna är viktiga steg på vägen.
– Ännu har vi bara cirka 5 procent gaslastbilar, men andelen ökar stadigt. Däremot är de flesta av våra diesellastbilar av den nya typen Euro 6 och kör på miljövänligare dieselbränslen som HVO och RME. Det ger minskade koldioxidutsläpp och nästan inga utsläpp alls av farliga ämnen, berättar Marcus.
– Övergången till eldrift ligger längre fram i tiden för lastbilar än för personbilar, men vi närmar oss. Nu i oktober får vi våra första ellastbilar.

Positiv utveckling

Klimat-Transport är ett familjeföretag. Marcus pappa Lennart startade det 1998 och storebror Mats är vd idag. Själv har Marcus varit med på nästan hela resan och är positiv till branschens pågående klimatomställning.
– Det har hänt så mycket bra de senaste åren: dels inom utvecklingen av fordon och bränslen, dels vad gäller medvetenheten. Våra kunder ställer allt högre krav på hållbarhet. Att vi är i framkant i klimatarbetet är en av våra största konkurrensfördelar idag.

Hos oss får du alltid enpersonlig el-kontakt

Välj rätt elavtal

Har du har några frågor eller funderingarkontakta oss, vi hjälper dig!

Kontakta oss

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning