25 jun 2020

Grön el viktig pusselbit för Komikapp

Att göra morgondagen meningsfull för den enskilde. Det är hjälpmedelsföretaget Komikapps vision. Med grön el blir morgondagen också mer hållbar.

Komikapp är ett av Sveriges ledande företag i hjälpmedelsbranschen. Ganska litet, men med ett brinnande engagemang för att göra skillnad och med en förmåga att hitta och utveckla innovativa produkter.

Först med tyngdtäcken

Kanske känner du till tyngdtäcken som hjälp att somna och sova? Idag kan man köpa dem lite varstans, men det var Komikapp som förde in dem på den svenska marknaden redan på 1990-talet.

– Efter hand har tyngdtäckena blivit allt mer av en egenvårdsprodukt, och det tycker vi förstås är bra. Även om konkurrensen har ökat för oss och det säljs lite för många täcken av mindre bra kvalitet idag, säger Henrik Vingevik, säljare hos Komikapp.

Mer livskvalitet för många

– En viktig del av mitt jobb är att sprida kunskapen om våra hjälpmedelsprodukter: hur de kan göra vardagen lättare och ge mer livskvalitet både för användarna och för människorna i deras närhet. 

Komikapp har ett brett utbud av hjälpmedel som bland annat riktar sig till människor med funktionsvariationer eller andra särskilda behov inom LSS-vård och äldreomsorg, men även psykiatri och rehabilitering. 

Gör stor skillnad i skolan

En speciell grupp av hjälpmedel finns för skolan. Här kan små förbättringar göra stor skillnad för elevernas förmåga att delta i undervisningen och fungera i klassrummet – och i förlängningen bidra till en mer likvärdig skola.

– Med våra hjälpmedel kan elever med olika kognitiva svårigheter få hjälp att bibehålla energin och koncentrationen under skoldagen. Den som är motoriskt orolig får lättare att sitta still. Den som lätt sluter sig inne i sig själv får hjälp behålla fokus på här och nu.

Bänkavskiljare och hörselkåpor gör det lättare att koncentrera sig på det egna skolarbetet vid bänken. Sittdynor och fotkuddar gör det lättare att sitta still i klassrummet längre. ”Pillerillsaker” kallar Komikapp sina olika bollar och figurer för rastlösa fingrar att känna och klämma på.

Grön el viktigt miljösteg

Komikapps tre säljare har tillsammans hela Sverige (och delar av Skandinavien) som arbetsfält. Det blir med andra ord en del resor. 

– Vi väljer alltid tåget före flyget när vi kan och försöker boka in flera kundbesök per resa när vi kör. Att minska koldioxidutsläppen är den viktigaste biten i vårt miljöarbete, berättar vd Fredrik Mantin.

Komikapp blev miljöcertifierade enligt ISO 14 001 i början av året. Nu är det dags för nästa steg i hållbarhetsarbetet: grön el från Skånska Energi.

– Grön el är en viktig pusselbit för oss i arbetet att minska vår negativa miljöpåverkan redan nu, men kommer att bli det ännu mer i framtiden.

Elbil och hybrider på gång

Komikapp har nämligen som mål att inom en snar framtid gå över till eldrivna tjänstebilar. Då kan merparten av säljarnas resor över landet ske med grön el från Skånska Energi. 

– Vår första elbil är i drift nu, och vi har en laddstation på vårt huvudkontor i Varberg. Mål 1 är att byta ut alla bilar till elhybrider och mål 2 alla till rena elbilar.

”Vi gör morgondagen meningsfull för den enskilde”. Så lyder Komikapps vision. En morgondag som nu också blir mer lite mer hållbar för miljön och klimatet.

Läs mer om Komikapp här

En sak till: undrar du vad man ser på bilden? Den visar ett av Komikapps ”sinnesrum”. Ett sinnesrum är en miljö anpassad för sinnesstimulering på ett kravlöst sätt utan intellektuell ansträngning. Där får en trött hjärna vila från andra, ofta överstimulerande miljöer i världen omkring. Sinnesrum används inom bland annat förskola, skola, äldreomsorg och daglig verksamhet. 

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning

Har du har några frågor eller funderingarkontakta oss, vi hjälper dig!

Kontakta oss

Dag för smarta energilösningar! Kontakta Skånska Energilösningar.

Kontakta Skånska Energilösningar