13 jul 2021

Hur fungerar solceller? Här är vår guide!

Hur fungerar solceller? I vår uppdaterade kompletta guide finns allt du behöver veta om solceller och vad du ska tänka på när du skaffar dem.

Med egna solceller på taket minskar du dina energikostnader samtidigt som du producerar egen grön el och säljer överskottet. I vår uppdaterade, kompletta solcellsguide finns allt du behöver veta för att skaffa solceller till ditt hus.

Varför solceller?

Den frågan vet du säkert redan svaret, eller svaren, på. Men här är i alla fall fyra bra anledningar att skaffa solceller:

 1. Lägre energikostnader. Med egna solceller blir du delvis självförsörjande på el och kan minska dina kostnader för att köpa el.
 2. Bra för miljön. Genom att producera egen, utsläppsfri solel bidrar du själv aktivt till omställningen till ett hållbart energisystem och – i förlängningen – till en bättre värld.
 3. Större frihet. Ju mer egen el du producerar, ju mindre beroende blir du av elprisets svängningar.
 4. Bra investering. Att skaffa solceller är en stor, men säker investering: en solcellsanläggning håller i minst 20 år och är i princip underhållsfri, samtidigt som den bidrar till att öka värdet på ditt hus.

Funkar solceller för dig?

Bor du i ett eget hus – det vill säga i villa, radhus, kedjehus, sommarstuga eller liknande? Har huset ett tak? Bra, då kan du ha solceller. Nästa fråga: hur bra kommer en solcellsanläggning att fungera på just ditt hustak? För att få reda på det behöver du titta närmare på två saker:

 1. Hur mycket solel behöver du? Kan solceller stå för mellan 40 och 70 procent av din årliga elförbrukning är investeringen väl värd att göra.
 2. Hur mycket solel kan en solcellsanläggning på ditt tak ge? Här spelar takets yta, lutning och väderstrecksläge in. Med söderläge, 10–50 graders lutning och ingen skuggning av träd eller annat levererar solcellerna bäst. En vanlig villa och villaförbrukning brukar kräva cirka 50–60 kvadratmeter takyta i bra läge för solceller.

Gör en egen solcellskalkyl – vi hjälper dig!

Hos många leverantörer av solceller får du en offert bara efter att ha fyllt i några korta uppgifter på deras hemsida. Men det är viktigt att du gör en egen, noggrann kalkyl över just dina förutsättningar. Alla seriösa solcellsleverantörer hjälper dig att göra en detaljerad kalkyl över hur mycket el solpaneler på ditt tak kan ge och hur mycket solel du behöver producera för att investeringen ska löna sig. Vi hjälper dig även med en komplett ekonomisk kalkyl inklusive grönt avdrag och vad du kan tjäna genom att sälja överskottsel. Och vi vill alltid börja med ett personligt besök på plats – för oss är det en självklarhet.

Så fungerar solceller

Varje dag tillför solen genom sitt ljus på jorden tio tusen gånger mer energi än vad vi människor har användning för. Så det finns lite att hämta, om man säger så.

 • Solenergi utvinns framför allt på två sätt: genom solceller och genom solfångare. Solceller omvandlar solljuset till el och solfångare omvandlar solljuset till värme.
 • En solcell är en liten, 10-20 centimeter lång skiva som oftast består av kisel eller ett kiselbaserat material, och som utan andra delar kan omvandla solljus till elektricitet. När solen lyser på solcellen uppstår elektrisk spänning mellan fram- och baksidan. En elkabel kopplas till solcellen och fångar upp den elektriska strömmen. Solcellen omges av skyddande skikt av polymerfilm och glas.
 • En solpanel bildas av flera solceller som kopplas ihop. Strömmen från solpanelen leds till en så kallad växelriktare, som omvandlar elen från 12 volts likström till 240 volts växelström och för in den i husets elsystem eller ut på elnätet.
 • Solceller, kabel, växelriktare. Mer behövs inte för att få egen gratis och förnybar energi direkt från solen.

Kostnad och payoff-tid

 • Vad kostar det att skaffa solceller? Mycket generellt kan man säga att ett solcellspaket för ett hus i storlek från sommarstuga till normalstor villa brukar landa på mellan 100 000 och 150 000 kronor. Glöm inte att du får göra avdrag på 15 % av kostnaden – läs mer längre ner!
 • Payoff-tiden för en solcellsanläggning, det vill säga den tid det tar att tjäna in investeringen, brukar ligga på mellan 10 och 15 år, men ibland också kortare tid.

15 procents avdrag på kostnaden

Från och med 1 januari 2021 är det tidigare solcellsbidraget ersatt med ett skatteavdrag för grön teknik. För solceller gäller:

 • 15 % avdrag på kostnaden. Avdraget gäller både arbets- och materialkostnader.
 • Avdrag direkt på fakturan. Tidigare behövde man ansöka om bidrag hos Länsstyrelsen eller Boverket. Nu görs avdraget direkt på fakturan för utrustning/installation, precis som ROT- och RUT-avdragen.
 • Garanterat avdrag direkt. Tidigare gällde att det fanns en viss pott pengar för solcellsbidrag och ofta en lång väntetid för att få bidrag beviljat. Nu slipper du väntan och ovisshet: avdraget är garanterat och du gör det direkt.
 • Avdrag flera gånger. Till skillnad från solcellsbidraget, som du bara kunde söka en gång, så kan du göra avdrag för grön teknik flera gånger. Maxnivån är dock 50 000 kronor per person och år.
 • 50 % avdrag för laddbox. För dig som funderar på att skaffa elbil är solceller i kombination med laddbox en lösning som kan bli mycket lönsam. Tänk då på att för laddboxar – och för batterilager – är avdraget hela 50 procent.

Så säljer du överskottselen

Med solcellerna på plats på taket är du en mikroproducent av el. Den el du producerar går först och främst till din egen förbrukning, men ibland kommer dina solceller att ge mer el än du i stunden har användning för. Denna kan du sälja och få betalt för. Så här går det till:

 • Du kan själv välja vilket energibolag/elhandelsbolag du säljer din överskottsel till. Du kan sälja elen till fast pris eller till timpriserna på elbörsen Nordpools spotmarknad.
 • Du behöver två avtal för att kunna sälja överskottselen: ett med ditt elnätsföretag, ett med det energibolag/elhandelsföretag som köper din el.
 • Ingen energiskatt. Du behöver inte betala energiskatt för solel från anläggning på ditt hustak.
 • Moms. Om den ersättning du får för såld överskottsel inte överstiger 30 000 kronor per år så behöver du inte betala moms.
 • Skatteavdrag. Du får göra ett skatteavdrag på 60 öre per kilowattimme för den överskottsel som går ut på elnätet, dock max 18 000 kronor per år. (OBS: för de kilowattimmar som överskrider den mängd el du själv köper in får du inte göra avdrag. Exempel: köper du 15 000 kWh el och matar ut 17 000 kWh egenproducerad el får du inte skatteavdrag för 2 000 kWh).

Våra 3 bästa råd till dig

Den svenska solcellsmarknaden har boomat de senaste åren, och det är härligt! Samtidigt har solelsbranschen fått allt fler aktörer som vill sälja solceller till dig. Alla är inte lika seriösa. Alla är inte lika långsiktiga. Alla har inte din bästa solelslösning i fokus.
Vi vill förstås att du väljer solceller från Skånska Energi. Men oavsett, så finns det tre saker vi vill tipsa dig om när du väljer leverantör:

1. Billigast är inte bäst.

Billigt är bra – men billigast är sällan bäst. Risken finns att kvaliteten på solcellerna och/eller installationsarbetet blir lägre. Risken finns också att du övertalas att köpa fler solceller än du behöver. Att ta igen ett pressat pris på högre antal sålda exemplar är en klassisk försäljningstaktik – som inte utgår från dina behov och önskemål.

2. Köp inte för många solpaneler.

Skaffa solceller som täcker upp för mellan 40 och 70 procent av din förbrukning, inte mer. Fler än så blir oftast inte lönsamt. Leverantörer som bara säljer solpaneler säljer gärna så många de kan. En leverantör som erbjuder mer än bara solpaneler däremot ger dig bredare input. Till exempel om hur solcellerna bäst jobbar tillsammans med andra lösningar i ditt hus som värmepump eller laddbox. Helheten är jätteviktig.

3. Välj en trygg och kunnig leverantör.

Vad händer om du behöver hjälp med dina solceller och har köpt av någon som bara säljer och saknar fackkunskap? Om något händer med dina solceller om några år, och leverantören du köpte av inte längre finns kvar? Nej, välj en trygg och kunnig leverantör. Välj ett stabilt företag som du vet finns kvar och som har service och kompetens att hjälpa dig.

Hjälp med allt – hela vägen

När du väljer solcellspaket från Skånska Energi får du hjälp hela vägen från idé till installation, och allt ingår i priset. Det innebär:

 • Personlig hjälp. Vi kommer hem till dig så att vi kan prata i lugn och ro och tillsammans se förutsättningarna på plats.
 • Mätning och kalkyl för att skräddarsy en solcellsanläggning efter dina behov och förutsättningar.
 • Fullständig ekonomisk kalkyl för investering, besparingar, payofftid, avgifter, ersättning med mera.
 • Komplett installation och driftsättning.
 • Försäljning av överskottselen. Vi hjälper dig med försäljningen av din överskottsel.
 • En trygg och komplett energipartner. Skånska Energi har funnits i mer än hundra år. Med oss får du en trygg och komplett energipartner som brinner för grön el, småskalighet och närhet. Vi erbjuder även grön el, laddboxar, lösningar för värme och kyla med mera.
 • Din bästa energilösning. Vi kan skapa kombinerade lösningar med solceller, värme och kyla och laddboxar som kan minska din förbrukning och dina kostnader ännu mer.
Kontakta oss på Energilösningar för mer information Läs mer om våra solceller