17 jul 2023

Hur funkar solceller egentligen?

OK, du vet säkert typ hur solceller fungerar. Men låt oss ge dig en snabb och lite närmare titt – det finns intressanta detaljer som kan ha betydelse för just din solcellslösning!

Egenproducerad förnybar solel börjar förstås med de ofattbara, våldsamma, livsavgörande energialstrande aktiviteterna på allas vår favoritstjärna: solen.

Solens energi och strålar

Solens massa – motsvarande 333 000 jordmassor – består till tre fjärdedelar av väte, som på grund av de höga temperaturerna (1,5 miljoner grader) i solens centrala delar omvandlas till helium genom fusion. Den effekt som alstras av solen motsvarar 385 biljoner terawatt. Vid denna ständigt pågående fusion bildas också de fotoner som så småningom når vår jord som solstrålar.

Solenergi blir solel

Varje dag tillför solen genom sitt ljus på jorden tio tusen gånger mer energi än vad vi människor har användning för. Solkraft är omvandlandet av solljus till användbar elektricitet, och den el som produceras kallas solel. Solceller är idag det vanligaste och effektivaste sättet att producera solel.

Så gör solceller solel

En solcell är en 10-20 centimeter lång tunn skiva av ett halvledarmaterial, oftast av kiselbas, som utan andra delar kan omvandla solljus till elektricitet. När solen lyser på solcellen polariseras den så att ovansidan blir negativt laddad och undersidan positivt laddad – och därmed uppstår elektrisk spänning. När de båda sidorna kopplas ihop med en kabel börjar elektroner röra sig från ena sidan till den andra och, tadam: en elektrisk ström uppstår.

Från solceller till solpaneler på ditt tak

En solpanel består av flera solceller som kopplas ihop och monteras ihop på stora plattor. Det är solpanelerna som en efter en monteras på ditt tak. Vid monteringen används särskilda montagesystem av metall. Till grund för monteringen ska en snö- och vindlastberäkning göras baserad på hur förhållandena är där just du bor. Viktigt att tänka på för dig som ska skaffa solceller är att alla komponenter är UV-beständiga och gjorda för att tåla nordiskt klimat. Att infästningen av panelernas montagesystem görs på ett sätt som inte skadar takets tätskikt är också av största betydelse.

Seriekoppling och parallellkoppling

Det finns två huvudsakliga sätt att koppla ihop solpanelerna i din solcellsanläggning: seriekoppling och parallellkoppling. Ett seriekopplat system passar på ett tak där förutsättningarna är likartade över hela takytan, det vill säga där solinstrålningen inte störs eller varierar på grund av alltför mycket skugga, olika takvinklar eller flera väderstreck. I ett seriekopplat system är panelerna beroende av varandra, i den mening att om effekten är mindre i en panel så minskar den också i de paneler som följer i kopplingen. Ett parallellkopplat system däremot har en så kallad optimerare vid varje panel som gör panelerna oberoende av varandra. En lite dyrare lösning, men med fördelen att du kan utnyttja takytan mer optimalt även vid till exempel skuggning.

Växelriktarens viktiga roll

Den el som solcellerna producerar transporteras som likström. Elen genom vårt elnät till våra vägguttag transporteras däremot som växelström. Därför behöver solelens likström (DC) omvandlas till växelström (AC) innan vi kan använda den. Det sker i solcellsanläggningens andra viktiga del: växelriktaren. Växelriktaren omvandlar solelen och skickar den sedan vidare till din elcentral. Idag är de flesta växelriktare uppkopplade och du kan följa din produktion av solel i en app i mobilen. Från elcentralen går elen vidare till dina eluttag – eller till laddboxen till din elbil eller ditt solcellsbatteri om du har någotdera. Övrig el går automatiskt ut på elnätet som överskottsel, som du ju säljer och får betalt för.

Ja, där har vi det. Från vätefusioner 14 710 000 mil härifrån till egen förnybar solel från ditt tak till ditt hem, din elbil eller iväg till att göra nytta för någon annan. Inte illa, eller hur!

Få solceller på plats redan i höst

Skånska Energilösningar hjälper dig att hitta den solcellslösning som är bäst för dig och dina behov. Beställer du nu i sommar kan du få solcellerna på plats redan i höst.

Läs mer här: Beställ solceller nu och få dem installerade i höst (skanska-energi.se).

Ring eller mejla Skånska Energilösningar redan idag, så berättar de mer.

Telefon: 042-311 61 30 eller 042-311 61 30
Mejl: sol@skanskaenergilosningar.se

Läs mer om solceller på vår blogg Skånska Energilösningar hjälper dig!