10 mar 2022

Hur räknas elpriset ut?

Hur räknas elpriset ut? Här är vår snabbkurs till hur siffran längst ner på din elräkning blir som den blir och varför.

Hur räknas elpriset ut? En rak och enkel fråga som alla som någon gång fått en elräkning säkerligen ställt sig. Och som många säkerligen ställer sig igen i tider som denna då elräkningen är högre än den brukar.

Nå, häng med så benar vi upp det hela lite snabbt i 5 punkter!

1) Priser för elnät och elhandel

Hur räknas elpriset ut? Ja, det är för två saker som du betalar för att få el till ditt hem: elen och elnätet. Du köper elen av ett elhandelsbolag och du betalar ditt elnätsbolag för överföringen av elen. Ibland är elnätsbolag och elhandelsbolag samma, och då får du oftast allt på samma räkning. Annars får du två elräkningar: en för elhandel och en för elnät.

2) Nätavgiftens delar

Din elnätsräkning består av:

 • Abonnemangsavgiften, som är en fast summa per månad (och bestäms av storleken på din säkring).
 • Överföringsavgiften, som är rörlig och som du betalar per överförd kilowattimme (kWh). Det vill säga: du betalar mer i överföringsavgift ju mer el du använder.
 • Tre mindre, fasta statliga kostnader för nätövervakningsavgift, elberedskapsavgift och elsäkerhetsavgift; totalt cirka 60 kronor om året.

3) Elhandelsprisets delar

Du har tecknat avtal med ett elhandelsbolag som köper in el till dig från den nordiska elmarknaden Nord Pool. Har du fast pris är elpriset detsamma från månad till månad, har du rörligt pris ändras priset varje månad efter prisläget på elmarknaden.
I priset för din elhandel ingår:

 • Priset på elen från Nord Pool.
 • Ett fast påslag per kWh och en fast årsavgift från ditt elhandelsbolag.
 • Elcertifikatsavgift, som är fast.

4) Skatt och moms

Till dessa avgifter och kostnader kommer energiskatt och moms, vilka tillsammans utgör en stor del av din elkostnad. Så här läggs de på:

 • Energiskatt. Du betalar energiskatt för varje kWh du förbrukar. För 2022 är energiskatten 45 öre per kWh.
 • Moms. Du betalar också en moms på 25 procent av alla de avgifter och kostnader vi nämnt hittills för såväl elnät som elhandel (ja, du betalar till och med moms på energiskatten).

5) Så fördelas pengarna

Hur räknas elpriset ut? Ja, det vet du nu. Men till sist kan ju detta också vara intressant att se: så här fördelas pengarna du betalar för din el, enligt avgifterna och kostnaderna vi just har gått igenom. Fördelningen är ungefärlig och baseras på aktuell situation på elmarknaden:

 • 50 procent går genom skatt, moms och avgifter till samhället.
 • 25 procent går till ditt elnätsbolag.
 • 20 procent går till producenten av den el du köper.
 • 5 procent går till ditt elhandelsbolag.

Notera att denna fördelning ändras utifrån aktuella elpriser på elhandeln. 

Vad gäller för mig som väljer förnybar el?

Elpriset räknas ut på samma sätt oavsett vilket elavtal du har. Väljer du 100 procent förnybar el från Skånska Energi så innebär det att förnybar el motsvarande din förbrukning produceras och förs in i elsystemet – och det är alltid bra!

Är du nyfiken på olika energilösningar?

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss med dina frågor om allt som rör elhandel och elnät.

Är du i stället nyfiken på olika energilösningar? Då ska du prata med Skånska Energilösningar. Här har vi samlat smarta klimatslösningar som värmepumpar, solceller, laddboxar, geoenergi, batterilager och självklart service. 

Kontakta Skånska Energi eller Skånska Energilösningar Aktuella elpriser och avtal hittar du här