7 feb 2019

Is och snö på min värmepump – vad gör jag? Här får du tips från oss!

Lite is och snö klarar din värmepump, men större mängder kan ge problem. Vår servicetekniker Asef svarar på fyra frågor om värmepumpar på vintern.

Asef Nadesson är servicetekniker på Skånska Energilösningar och svarar här på fyra frågor om is och snö på värmepumpar:

1) Ska jag ta bort snö från min värmepump?

– Ja. Lite snö ovanpå värmepumpens utedel gör ingen skada i sig, men när det smälter kan det bildas is på sidorna och det är inte bra. Jag rekommenderar att du regelbundet borstar bort all snö från värmepumpen. Viktigast är att luftintagen på sidorna är helt fria från snö och is, annars kan värmepumpen fungera sämre eller helt sluta fungera.

2) Det är is på min värmepump – vad ska jag göra?

– Ett tunt lager is eller frost är ingen fara, det frostar värmepumpen själv av automatiskt. Men ibland, till exempel vid snabba temperaturfall och fuktig luft, kan större mängder is bildas. Då kan värmepumpen isa igen och sluta fungera. Att värmepumpen isar igen enstaka gånger behöver inte innebära att det är något fel på den, men sker det återkommande under en säsong ska du låta en servicetekniker göra en felsökning.

3) Min värmepump har isat igen – hur får jag bort isen?

Gör så här:

  1. Stäng av värmepumpen och koppla bort strömmen.
  2. Ta av locket på utedelen och fyll en kanna med hett vatten.
  3. Häll vattnet över pumpens lameller. OBS! inte på elektriska delar som fläktmotor, kretskort och kompressor.
  4. Häll vatten i omgångar tills utedelen är isfri.
  5. Sätt tillbaka locket, anslut till strömmen igen och starta värmepumpen igen. 

OBS! Använd aldrig skrapa, vassa eller hårda föremål för att ta bort isen. Känner du dig det minsta osäker: kontakta vår värmepumpservice så hjälper vi dig.

4) Is och snö under värmepumpen – gör det något?

Lite snö och is på marken under värmepumpen gör ingenting, men se upp så att det inte bildas ett lager ända upp mot underdelen. Då kan avfrostningen påverkas och värmepumpen sluta fungera. Ta för säkerhets skull för vana att skotta bort snö och is under värmepumpen.

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning

Har du har några frågor eller funderingarkontakta oss, vi hjälper dig!

Kontakta oss

Hos oss får du alltid enpersonlig el-kontakt

Välj rätt elavtal