13 sep 2023

Läget för energimarknaden inför hösten

Här summerar vi några viktiga händelser på energimarknaden under sommaren – och hur de kan påverka höstens elpriser. Det finns anledning till både hopp och lite oro.

Det lugna och stabila läget på energimarknaden med över lag låga elpriser höll i sig över hela sommaren. Under juli hade vi de lägsta elpriserna på två år i södra Sverige. Augustis elpriser låg i genomsnitt kvar på en nästan lika låg nivå, men med stora variationer mellan olika dagar och timmar. För september kan något högre elpriser vara att vänta.

Sommarregn bra i höst

Att det var en ganska regnig sommar märkte du nog... Den ymniga nederbörden särskilt i juli – då vissa ställen fick en hel månads regn på bara två dagar! – slog säkert ner humöret på en hel del semesterfirare. Men: det finns faktiskt en uppsida och lite möjlig tröst i efterskott för blötan. Sommarregnen kan nämligen visa sig ha en positiv inverkan på höstens elpriser. Mycket regn innebär välfyllda magasin för våra vattenkraftverk. Den reglerbara vattenkraften är en oerhört viktig faktor för att balansera det nordiska energisystemet. Så mer vatten än normalt i våra kraftverksdammar innebär större möjligheter att öka elproduktionen när uppvärmningsbehovet ökar efterhand under hösten, vilket i sin tur kan motverka rusande elpriser.

Storm och kärnkraftsstrul gav blandade priser

Sett över hela augusti månad har priserna som sagt varit väldigt låga, men du som har timavtal märkte säkert av några dygn med rejält stora prisskillnader. I samband med stormvindar och nederbörd fick vi återigen dagar med minuspriser under hela, eller delar av, dygnet. Under månadens sista dygn däremot steg priserna avsevärt. Anledningen till det var framför allt minskad produktion från kärnkraften. Oskarshamn 3, Sveriges största kärnkraftreaktor, fick ett produktionsstopp den 26:e till 28:e augusti, medan tre andra kärnkraftverk i Sverige och Finland gick med reducerad effekt på grund av underhållsarbeten.

 

Augusti lite sämre för solceller i år

För dig med solceller på taket blev augusti 2023 inte riktigt lika bra som samma månad ifjol. Färre soltimmar gav färre kilowattimmar producerad solel, samtidigt som de låga elpriserna gav mindre intäkter för försäljning av överskottselen. Men kom ihåg: som småskalig elproducent får du ju – oavsett prisläge – alltid en skattelättnad på 60 öre per kilowattimme för din överskottsel!

 

Något högre priser i september troligt

Vad vi kan se nu, så är förmodligen något högre elpriser att vänta under september. Även om månadens första vecka glatt oss i Skåne med härligt sommarväder, så fortsätter nederbördsaktiviteten i landet, medan vindkraftsproduktionen förväntas bli något lägre än normalt. Oavsett väder sjunker temperaturerna i regel bit för bit under september, och i takt med att vårt behov av uppvärmning ökar så ökar för de flesta även elanvändningen.

Kärnkraften oroar – ha koll på timpriset

Lite oroande inför hösten är den begränsade kärnkraftsproduktionen. Förra året såg vi att även små problem med anläggningarna plötsligt blev stora och orsakade driftstopp under perioder då verkligen all elproduktion behövdes. För dig som har timprisavtal gäller det framöver som alltid att vara aktiv och följa marknaden dagligen. Genom att ha koll på timpriserna och flytta elanvändningen under dygnet kan du som konsument dra fördel av ditt timprisavtal.

Rörligt, fast eller timpris?

Funderar du över olika elavtal och vilket som är bäst för dig? Vi erbjuder avtal med fast pris, rörligt pris, timpris samt avtal med vintersäkrat elpris. Läs mer om våra olika elavtal och vilket som passar dig bäst här: Vilket elavtal passar dig bäst?

 

 

Kontakta kundservice