17 nov 2021

Lite grann från ovan

I dagarna gör vi helikopterbesiktning av de kvarvarande 17 milen luftledning i vårt elnät för att hitta fel och förebygga strömavbrott.

”Både skogar, sjö och strand blir ett enda sagoland när man ser det lite grann så här från ovan.”

Ja så sjöng han, Edvard Persson, i visan som börjar med de kända raderna ”Jag é en liden gåsapåg från Skåne”. I och för sig tycker vi på Skånska Energi att det är nog så vackert i marknivå, vårt 450 kvadratkilometer stora elnätsområde från Kävlinge i nordväst till Genarp i sydost, men nu är det dags för oss att få en titt på det också lite grann från ovan.
- Ja det stämmer. I veckan som kommer låter vi göra en besiktning från luften av de sjutton mil som vi ännu har kvar i luftledningar av vårt totalt två hundra mil långa elnät, berättar Thomas Frick, projektingenjör på vår elnätsavdelning.

Förebygga fel och strömavbrott

Thomas eller någon av hans kollegor hade nog suttit trygg på sin gåsarygg om det så krävts, men den här gången – liksom senast 2012 – utförs besiktningen från helikopter av ett för ändamålet inhyrt företag.
- De är väldigt skickliga på vad de gör. De flyger på låg höjd över ledningar och stolpar och noterar allt de ser som kan vara värt för oss att veta. Från fel och skador på utrustningen till träd och grenar som växer för nära och kan riskera falla ner på ledningarna vid hårt väder, säger Thomas.
- Genom besiktningen får vi en snabb och detaljerad lägeskoll på statusen hos våra luftledningar. Vi kan upptäcka eventuella fel och åtgärda dem innan de leder till strömavbrott, och vi ser var vi behöver röja i höst och vinter.

Vår elnätsavdelning gör egna besiktningar av elnätet från marken varje år, men med helikopter görs jobbet på några timmar istället för några dagar. Eller för att sist som först tala – eller sjunga – med Edvard Persson:

”Ja de e min liv o kniv
Alla tiders perspektiv
När man ser det lite grann så här från ovan”

Läs mer om vårt elnät