27 sep 2021

Mer el klart till det nya Stångby

Under sommaren har vi dragit elledningarna till nästa del i den stora utbyggnaden av Stångby utanför Lund.

Där den gamla stationsbyn möter den framtida tätorten. I skärningspunkten mellan bebyggelse, nybyggnation och landsbygd. Med betestycket på ena sidan och byggjobbarna på andra. Där, i norra änden av Rossings väg, står Skånska Energis transformatorstation. Kanske inte så fasligt stolt och vacker, men sprillans ny, ytterst funktionsduglig och mycket redo att förse området Stångby Väster II med el.

Inflyttning 2023

– Under våren och sommaren har vi lagt elledningar och dragit serviser till sex nya kvarter vid Rossings väg, och så har vi lyft den nya stationen på plats och kopplat in den. Därmed är allt klart för själva byggena att dra igång, säger Daniel Råberg, projektingenjör på Skånska Energis elnätsavdelning.
Och igång är de. Verksamheten är livlig på en handfull byggplatser. Ett par fasader är redan resta och flera grunder gjutna. Byggtiden för den här delen av området är ungefär två år.
– Hösten 2023 ungefär, när det är dags för inflyttning, då kommer vi tillbaka för att koppla in de nya abonnenterna.

En station som är två

Den nya transformatorstationen, den är egentligen två.
– Ja, det stämmer. Det är en dubbelstation, med två transformatorer istället för en. Det beror på att Kraftringen bygger en fjärrvärmeanläggning på området, och den behöver mycket el, 1 000 ampere, berättar Daniel.
– Så vi har en transformator som försörjer fjärrvärmeanläggningen med el och en som försörjer resten av husen. Vår nya station är liten till formatet, men elmässigt stor kan man säga.

Tre tusen nya bostäder

Av de mindre orterna i Lunds kommun är Stångby en av de som planeras växa mest. Flera nya områden har byggts de senaste åren, och ett flertal ytterligare är på gång. Inom en tjugoårsperiod ska Stångby få upp emot 3 000 nya bostäder, och bara de närmsta åren beräknas befolkningen öka från dagens knappa 2 000 (1 957 år 2020) till 5 000.

Elen innan byggena

Den del av Stångbys utbyggnadsområde norr om stationsbyn som ligger väster om järnvägen kallas, logiskt nog, för Stångby Väster. Stångby Väster tillhör Skånska Energis elnätsområde, och därmed är det vår elnätsavdelning som ser till att elen kommer dit. Första delen av Stångby Väster är redan byggd och färdig, och nu pågår alltså arbetet med andra etappen av Stångby Väster II.

Innan nya invånare kan flytta till byn måste det finnas nya bostäder. Innan bostäderna kan byggas måste platsen för de nya bostadsområdena vara förberedd: Markarbeten, dragning av vägar, vatten, ibland även fjärrvärme – och el.

Mer om vårt elnät hittar du här Här hittar du våra kontaktuppgifter