17 feb 2021

Mer förnybar el än fossilel i EU 2020

2020 var året då den förnybara elproduktionen inom EU för första gången var större än den fossila. En milstolpe i omställningen till ett hållbart energisystem.

38,2. Så många procent av den totala mängd el som producerades i EU under 2020 kom från förnybara källor. Det låter kanske inte överväldigande, men det är en historiskt stor andel. Och framför allt så är 38,2 mer än 37. För 37 procent stannade nämligen den totala mängden producerad fossilel inom EU – vilket innebär att det för första gången producerades mer förnybar el än fossil i EU 2020.

Historiskt – men farten måste öka

Historiskt, och en starkt glädjande nyhet. Likväl inte tillräckligt. För om EU ska nå de två uppsatta målen om 1) 55 procents minskning av koldioxidutsläppen (och andra växthusgaser) till 2030 och 2) ett klimatneutralt EU 2050 – ja då måste farten i omställningen från fossilt till förnybart öka ännu mer.

Halverad kolel på fem år

Det är de två europeiska klimatinriktade tankesmedjorna Ember och Agora Energiewende som redovisar siffrorna. De publicerade nyligen och för femte året i rad en rapport om EU:s elproduktion under det gångna året. Här är fem andra intressanta siffror och slutsatser från rapporten:

  1. Vindel och solel en femtedel. Vindel och solel ökade med 9 respektive 15 procent och stod tillsammans för en femtedel av EU:s elproduktion under 2020.

  2. Bara vind och sol som ökar. Sedan 2015 står vindkraft och solenergi för i princip hela ökningen av förnybar elproduktion i EU. Tillväxten av el från bioenergi har stannat av och mängden vattenkraftsel är oförändrad.

  3. Halverad kolkraft sedan 2015. Andelen el från kolkraft minskade med hela 20 procent 2020 och har halverats sedan 2015. Hälften av minskningen ifjol kan dock härledas till den minskade elförbrukning som coronaviruset gav upphov till.

  4. 29 procent mer hållbart på fem år. Jämfört med 2015 var EU:s elproduktion 29 procent mer hållbar under 2020. Den genomsnittliga andelen koldioxid per producerad kilowattimme (carbon intensity) har minskat från 317 gram till 226.

  5. Tredubblad sol och vind krävs till 2030. För att klara utsläppsmålet för 2030 måste den årliga tillväxten av solel och vindel nära nog tredubblas på 2020-talet jämfört med 2010-talet. Det kan låta mycket och det är mycket, men samtidigt ökar tillväxten av solel och vindel för varje år som går. Den genomsnittliga tillväxten för 2010-20 var 38 TWh (TWh=terrawattimme, 1TWh=1 miljard kilowattimmar, kWh) men för år 2020 hela 51 TWh. För att klara 2030-målet behöver tillväxten bli i genomsnitt 100 TWh per år 2020-30.
    Läs mer om rapporten och ta del av den i sin helhet på Ember Climate

Skånska Energi erbjuder bara 100% förnybar energi och det har vi gjort sedan 2010

Vill du veta mer om vår gröna el och klimatsmarta energilösningar?

Hos oss får du alltid enpersonlig el-kontakt

Välj rätt elavtal

Har du har några frågor eller funderingarkontakta oss, vi hjälper dig!

Kontakta oss

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning