24 okt 2023

Minuselpriser på el – hur, varför och när det är viktigt för dig

Minuspriser på el kan påverka dig med timavtal (positivt) och dig med solceller (negativt) men inte i någon större omfattning. Här förklarar vi hur negativa elpriser fungerar.

I februari 2020 hände det för första gången någonsin i Sverige: vi hade minuspris på el. Det vill säga elpriset sjönk så lågt att det blev negativt. Då under några få timmar på natten, och åren som följde vid några ytterligare enstaka tillfällen. Så den 8 augusti i år, i samband med stormen Hans, hade vi för första gången minuspriser på el under ett helt dygn.

Varför? Hur uppstår negativa elpriser? Och hur påverkar det mig som elkund? Kan jag tjäna på negativa elpriser? De frågorna och några till försöker vi besvara här.

Varför uppstår negativt elpris?

Minuspris på el uppstår, kort sagt, när tillgången på el är större än efterfrågan. Liksom på de flesta andra marknader sätts priserna på elmarknaden beroende på tillgång och efterfrågan. Ju högre efterfrågan sett till tillgången desto högre pris. Ju högre tillgång på el jämfört med efterfrågan desto lägre pris.

För många andra råvaror kan tillverkarna/handlarna undvika alltför låga eller negativa priser genom att lagra överskott för att sälja senare, vid ett mer gynnsamt tillfälle. El kan däremot ännu inte lagras i tillräcklig omfattning.

Därför måste i varje stund en balans råda i elnätet mellan produktion och konsumtion. Denna balans kan ofta upprätthållas genom import och export av el, men inte alltid. De gånger vi har haft minuspriser på el har även våra grannländer haft överskott på el.

När uppstår negativt elpris?

Ett sätt att reglera tillgången på en vara är förstås att anpassa produktionen och minska den vid alltför låg efterfrågan. Vad gäller el kan vi göra så med vattenkraft och delvis även med kärnkraft, den så kallade planerbara kraften. Men vi kan inte göra det med vindkraft och solelsproduktion, de så kallade väderberoende energislagen.

Därför har negativa elpriser oftast uppstått nattetid (=lägre elförbrukning) vid stark vind (=mycket vindkraftsel) eller vid höga temperaturer (=lägre förbrukning av el till uppvärmning) i kombination med mycket regn och blåst (=mycket vind- och vattenkraftsel).

Ett annat sätt att undvika negativa elpriser för elproducenterna vore att helt enkelt stoppa produktionen tillfälligt när efterfrågan är för låg. Sådana stopp har dock hittills visat sig kosta mer att genomföra jämfört med de pengar man förlorar på att alltså betala för elen man säljer när negativt elpris uppstår.

Hur påverkar negativt elpris dig som elkund?

För dig som har avtal med fast pris har negativa elpriser under en kortare eller längre tid ingen som helst betydelse. Du betalar ju samma, i förväg överenskomna pris för din el under hela avtalstiden oavsett hur elmarknaden svänger upp eller ner.

För dig som har avtal med rörligt pris bidrar negativa elpriser till att sänka det genomsnittspris för månaden som du betalar, men det är ingenting du kan påverka själv på något sätt.

För dig som har avtal med timpris finns det pengar att spara! Precis som du kan minska dina elkostnader genom att styra så mycket av din elförbrukning som möjligt till timmarna med lägst precis, så kan du minska dem ännu mer när priset är negativt.

Kan du med timavtal tjäna pengar på minuspriser?Svar: nej. Jo, är elpriset negativt så får du faktiskt betalt för varje negativt prissatt kilowattimme du förbrukar. Men att tjäna pengar på negativa priser är en annan sak. För kom ihåg: i din elkostnad ingår ju även elhandlarens påslag och flera andra avgifter – och de förblir oförändrade oavsett om elpriset är högt eller lågt, positivt eller negativt. Kort sagt- enskilda timmar och dagar kan man spara, men hittills har vi inte sett att priserna skulle vara negativa under en hel månad.

Går dina solceller med förlust när det är minuspriser?

Svar: nej. Jo, är elpriset negativt så får du faktiskt betala för den överskottsel som du säljer. Men så länge det negativa elpriset inte drar iväg något alldeles oerhört (det har hittills som lägst varit cirka 15 öre) så går du plus när du säljer din solel. För kom ihåg, du får ju 60 öre per kilowattimme i skattesubvention, och därtill ersättning från ditt elnätsbolag för s.k. nätnytta.