4 jul 2024

Nu blir våra elavtal fossilfria – så fungerar det

Från och med den 1 oktober erbjuder vi elavtal för fossilfri energi istället för förnybar energi. Här förklarar vi varför och vad det innebär för dig som kund.

Med fossilfri energi menas energi som inte produceras från fossila bränslen som olja, kol och gas. Solenergi, vindkraft och vattenkraft är alla fossilfria energikällor – så även kärnkraft.

Energi som produceras av fossila bränslen som olja, kol och gas ger upphov till stora koldioxidutsläpp, som i sin tur bidrar negativt till klimatförändringarna.

Den stora skillnaden med ett elavtal med 100 % fossilfri el jämfört med ett elavtal med 100 % förnybar el är att el från kärnkraft också är med i energimixen. Den stora och viktiga likheten är att både förnybar el och fossilfri el bidrar till att minska de globala koldioxidutsläppen.

Vi på Skånska Energi väljer nu att erbjuda våra kunder elhandelsavtal med 100% fossilfri energi istället för, som tidigare, 100% förnybar energi. Det gör vi framför allt av två anledningar, efterfrågan från våra kunder och möjligheter till en tryggare och bättre prissättning:

  • Efterfrågan: Vi har märkt att många kunder idag är positiva till kärnkraft och vill kunna teckna ett elhandelsavtal där kärnkraft ingår.

  • Prissättning: Ursprungsgarantier från fossilfri el är i regel billigare än förnybara. Genom att erbjuda fossilfritt får vi större handlingsutrymme för inköp och kan välja de ursprungsgarantier som är billigast vid varje givet inköpstillfälle.

Samma pris eller billigare

Våra elhandelsavtal innehåller alla ursprungsgarantier som vi köper ini enlighet med ellagens bestämmelser. Den del elpriset som beror på just ursprungsgarantier kommer att ha samma pris eller bli billigare jämfört med idag. Fossilfria ursprungsgarantier från kärnkraft är i nuläget billigare än förnybara alternativ. Hur prissättningen kommer att utvecklas i framtiden kan vi inte förutspå, men genom att erbjuda fossilfritt kan vi handla in de ursprungsgarantier som är billigast vid varje givet inköpstillfälle.

Så fungerar förändringen för dig som kund

  • För dig som har rörligt avtal med bindningstid och vill byta redan innan den 1 oktober så går det bra: ring till Kundservice så ordnar vi det!

  • För dig som har fastprisavtal så går det inte att byta. Det beror på att vi redan har köpt in elkontrakt och ursprungsgarantier för hela din avtalsperiod. Däremot kommer du att kunna teckna ett fossilfritt avtal när avtalet löper ut. Vill du bryta avtalet i förtid ändå kan vi komma att kräva en lösenavgift för resterande avtalstid.

  • Avtal med förnybar energi kommer inte längre att erbjudas dig som privatkund. Däremot kan vi erbjuda avtalet El från Trakten från Skånska Energis koncernbolag Kraftringen Energi. Större företag med till exempel portföljavtal kan köpa in valfria ursprungsgarantier från förnybara källor (vind, bio, vatten).

Tror vi inte längre på förnybar elproduktion?

Vi tror absolut fortsatt på förnybar elproduktion! Men vi ser också att energisystemet behöver många olika typer av elproduktion: både för att möta en ökande efterfrågan på el och för att elsystemet ska fungera väl rent tekniskt. Att öka Sveriges elproduktion i den takt som är nödvändig för energiomställningen är en gigantisk utmaning. Då, anser vi, är det viktigt att inte ställa olika alternativ mot varandra, utan snarare medge plats för flera olika lösningar samtidigt.