28 maj 2020

Nu ersätter vi dieseln och minskar våra utsläpp

Våra servicefordon och reservkraftverk släpper ut 30-50% mindre koldioxid, 50% mindre kvävedioxid och upp till 90% mindre sot och partiklar nu jämfört med tidigare.

Skånska Energi erbjuder bara 100 % grön el och bara förnybar energi. Det har vi gjort ända sedan 2010, något inte många andra energibolag kan stoltsera med. Parallellt har vi också kontinuerligt arbetat – och fortsätter att arbeta – för att minimera vår egen miljöpåverkan i vår dagliga verksamhet. Nu har vi tagit ett viktigt steg på den vägen.

Tunga fordon kräver (ännu) bränsle

I vår maskinpark har vi sedan länge 10 dieseldrivna reservkraftverk, som vi använder för att generera ström tillfälligt: under planerade arbeten i elnätet när vi måste stänga av strömmen eller under akuta avbrott och reparationer.

Vi har även 15 tyngre dieseldrivna fordon: 12 servicebilar, 2 traktorer och en traktorgrävare.  – Vi drömmer om den dag då marknaden erbjuder eldrivna fordon av de här slagen, men där är vi inte ännu. Det bästa alternativet har varit att köra på så kallad miljödiesel, säger Thomas Frick, projektingenjör på Skånska Energis elnätsavdelning.

Kraftigt minskade utsläpp

Det vill säga fram tills nu. Sedan årsskiftet har Skånska Energi ersatt all diesel med miljöbränslet Ecopar. Ecopar framställs ur naturgas och är därmed också ett fossilt bränsle, men ger upphov till betydligt mindre utsläpp jämfört med diesel:

  • 30-50 % mindre koldioxidutsläpp i atmosfären
  • 50 % mindre kvävedioxidutsläpp i närmiljön
  • Kraftigt minskade utsläpp av sot och partiklar, varav 90% mindre utsläpp av vissa cancerogena ämnen.

Bra för både klimat och arbetsmiljö

– Att vi kan ersätta 40 kubikmeter eller 40 000 liter diesel, som är vår årsförbrukning, med ett miljövänligare alternativ känns verkligen bra, både för klimatet och för arbetsmiljön, säger Thomas.

– Skillnaden är påtaglig när vi startar upp våra reservkraftverk nu jämfört med tidigare: vi slipper nästan all sot och rök. En annan fördel är att Ecopar har längre hållbarhet än diesel, vilket är bra eftersom vi använder de flesta av våra reservkraftverk väldigt sällan.

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning

Har du har några frågor eller funderingarkontakta oss, vi hjälper dig!

Kontakta oss

Hos oss får du alltid enpersonlig el-kontakt

Välj rätt elavtal