14 okt 2021

Ny markkabel mellan Dalby och Södra Sandby

Nu är arbetet igång med tryggare elleveranser till Dalby: i form av en ny markkabel längs gång-cykelvägen från Södra Sandby.

Brukar du gå eller cykla mellan Södra Sandby och Dalby? Då har du kanske sett människor och maskiner i arbete längs gång- och cykelvägen. Det är vi på Skånska Energi som är igång och det vi jobbar med är inget mindre än tryggare framtida elleveranser för Dalby.

Minskad risk för strömavbrott

– Vi har nu börjat arbetet med att lägga en ny markkabel mellan Södra Sandby och Dalby som kommer att ersätta dagens luftledning på stolpar. Markkabeln blir drygt två och en halv kilometer lång, och kommer till stor del att ligga längs med gång- och cykelvägen, berättar projektledare Dejan Radovanovic.
– Första steget är att röja marken där vi ska gräva ner kabeln. Där det behövs måste vi ta bort en del träd och buskar. Efter hand som röjningen går framåt börjar vi med gräv- och schaktningsarbetet parallellt.
Efter röjning och schaktning följer nedläggning av elkablarna på 24 000 volt. 70 centimeter ner i marken kommer de att vara helt vädersäkra och riskerna för strömavbrott blir mycket mindre.

Begränsad framkomlighet

Går allt enligt plan kommer huvuddelen av kabelläggningen att pågå mellan oktober i år och mars 2022. Under denna tid kommer framkomligheten att vara begränsad.
– Gång- och cykelbanan är liten och smal jämfört med några av våra stora maskiner, så det kommer att bli trångt att komma fram här och där. Vi beklagar de olägenheter som vårt arbete medför för närboende och människor som rör sig i området.
Vi markerar noga där arbete pågår, så att cyklister – och även rullskideåkare – hinner sakta ner farten och risken för olyckor minimeras.
– Vi väljer att göra arbetet under den del av året då gång- och cykeltrafikanterna kanske inte är lika många som under de varmare månaderna. Och vi är glada över att vi kan undvika att stänga av gång- och cykelbanan helt, säger Dejan.

Arbetet börjar i Dalbyänden och rör sig norrut till Södra Sandby. Efter att den nya markkabeln är på plats ska den sättas i drift, och sedan återstår bara ett moment: att riva den gamla luftledningen.