7 nov 2022

Nytt angående elstödet

Regeringen har gett Svenska kraftnät och Försäkringskassan i uppdrag att förbereda för utbetalning av regeringens utlovade stöd för de höga elpriserna i elområde SE3 och SE4.

Svenska kraftnät har tagit fram en uträkning men saknar egen kapacitet att administrera utbetalningarna. Därför har regeringen nu gett Försäkringskassan och Svenska kraftnät i uppdrag att gemensamt förbereda för att kunna betala ut stödet.
Det är ännu inte klart när utbetalningen kommer ske.

Uppdatera dina kontaktuppgifter hos Försäkringskassan

Vårt råd till dig är att redan nu logga in på Försäkringskassan och se över dina kontakt- och bankuppgifter. Eftersom utbetalningen sker via Försäkringskassan behöver de ha ditt aktuella bankkonto registrerat.

Vi återkommer så snart vi vet mer.

Läs mer på Svenska kraftnäts hemsida Se mer om elmarknaden på bloggen