31 mar 2022

Elpriskompensationen - kreditering under kvartal två

Har jag rätt till elpriskompensation?

Vissa hushåll har rätt till elpriskompensation på grund av de höga elpriserna under december, januari och februari. Hur mycket hushållet har rätt till bestäms utifrån den ersättningsmodell som regeringen specificerat. Stödet är utformat som en trappa där det lägsta trappsteget ligger på 700 kWh. Det är alltså enbart de som har haft en högre förbrukning än 700 kWh per månad som får ersättning. Du ser din förbrukning på din faktura eller genom att logga in på Min Energi.

Hur får jag min kompensation?

Elnätsbolagen förmedlar kompensationen till hushållen enligt den ersättningstrappa som regeringen specificerat. Det betyder att du som är elnätskund hos Skånska Energi och har rätt till kompensation får beloppet avdraget/krediterat på din faktura. Det sker automatiskt, så du behöver inte göra någonting. Har du en annan elnätsleverantör än Skånska Energi får du din ersättning i stället av detta elnätsbolag.

När kommer min kompensation?

Preliminärt börjar vi kreditera aktuella hushåll under andra kvartalet 2022. Det tar olika lång tid innan du fått hela ersättningen, det beror på om du har rätt till kreditering, vilken elförbrukning ditt hushåll har och hur elpriset utvecklas under kommande månader.

Är dina kontaktuppgifter rätt?

På vår webb, via nyhetsbrev, sociala medier och Min Energi finns aktuell information. Men för att säkerställa att du verkligen får all information kring elpriskompensationen och andra viktiga nyheter behöver vi dina kontaktuppgifter. Logga in på Min Energi och kontrollera att epost och mobilnummer är korrekt. Saknas något ber vi dig att fylla i det.

Regeringens frågor och svar

regeringens hemsida finns alla detaljer kring ersättningstrappan med de aktuella beloppen plus frågor och svar. 

Regeringens webbsida gällande elpriskompensationen Vår blogg innehåller alltid senaste nytt och smarta tips