4 dec 2018

Per och Fredrik renoverar i Rinnebäck

Om du fick välja: renovera en transformatorstation från tidigt -70-tal eller sätta upp nya fina gatlampor? Inte funderat på det? Två som har svaret klart är våra elmontörer Per Fogelberg och Fredrik Frankson, som jobbar med att förbättra elnätet i Rinnebäck i Kävlinge.

Att vara elmontör i november, det är att dagarna i ända vara utsatt för kyla, blåst eller regn, inte sällan allt på en gång. Per Fogelberg och Fredrik Frankson är två av Skånska Energis elmontörer som ständigt jobbar ute på fältet med att göra vårt elnät bättre och driftssäkrare.

Renovering i Rinnebäck

I november och december är de på plats i Rinnebäck i Kävlinge med uppdraget att renovera en äldre transformatorstation längs Harrievägen. 

– Vi brukar göra ett par såna här om året. Den här stationen är från tidigt sjuttiotal, och i princip all utrustning här ska bytas. Den fungerar ännu, men det är dags att modernisera, säger Per Fogelberg.

Transformatorstationen har till uppgift att omvandla – eller transformera – högspänningsströmmen som kommer in från det ”stora” elnätet till lågspänningsström för områdets elabonnenter. De viktigaste delarna är de två ställverken – ett som matar in högspänning och ett som matar ut lågspänning – och själva transformatorn.

Stort jobb, enkla principer

– Det här är ett stort jobb för oss, även om det inte är särskilt komplicerat; principerna är enkla. Men det är rejäla grejor att jobba med, och mycket roligare än att montera gatubelysning, säger Fredrik Frankson med ett skratt. Utöver att sköta om vårt eget elnät arbetar Skånska Energis elnätavdelning nämligen också, när tiden medger, som entreprenör med att montera och underhålla gatubelysning.

– Ja, alltså inget ont om gatubelysning, men… det kan bli lite enformigt. Från en stolpe till nästa, exakt samma moment hela tiden. Det är ju högspänningsarbete som vi är särskilt utbildade för, säger Per Fogelberg.

Minskad risk för strömavbrott

Och högspänningsarbete har det blivit mycket av i Rinnebäck under året. Här gör Skånska Energi en stor uppgradering och omkoppling av elnätet som ska ge Rinnebäcksborna säkrare elleveranser i framtiden och minska risken för strömavbrott.

– Rinnebäck har sedan gammalt fått sin el av en luftburen ledning ända från Södra Sandby, medan övriga Kävlinge fått sin el från det markbundna stadsnätet. Så ibland vid oväder har Rinnebäck haft strömavbrott medan lamporna lyst i områdena alldeles intill, säger Fredrik Frankson.

Redo för 40 år till

Nu kopplas Rinnebäck på Kävlinges stadselnät och den gamla luftledningen kopplas bort. Cirka 4 kilometer ny, markbunden högspänningskabel har grävts ner, och nu pågår arbetet med att renovera områdets tio transformatorstationer. Sju är klara, två väntar – och i stationen på Harrievägen jobbar Per och Fredrik för fullt. Vilket medför mer än traditionellt elmontörsarbete.

– Ja idag spacklar och målar vi mest faktiskt! Transformatorrummet står tomt i väntan på den nya transformatorn, och då passar vi på att fräscha upp det med ny färg. Vi byter även eluttag och belysning. Sen är huset redo för 30 år till, eller 40.

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning

Har du har några frågor eller funderingarkontakta oss, vi hjälper dig!

Kontakta oss

Hos oss får du alltid enpersonlig el-kontakt

Välj rätt elavtal