12 mar 2024

Så blir du en del av energiomställningen

Har du kommit ihåg att bidra till den globala energiomställningen idag? Ja det har du – om du har valt förnybar el. Väljer du Skånska Energi gör vi valet åt dig. Läs mer om varför det är så viktigt.

Ingen kan göra allt, men alla kan gör något, brukar det heta. Det kan tilläggas: fler behöver göra mer. Många fler behöver göra mycket mer mycket snart, närmare bestämt. Vad gör du själv?

Det handlar om framtiden

Energiomställningen. Klimatmålen. Hållbarhetsmålen. Olika begrepp, som alla hänger ihop och som alla har det gemensamt att deras uppfyllelse är absoluta förutsättningar för framtiden, framtiden för vår värld och för mänskligheten. I alla fall för en värld och en framtid som vi vill och – i många fall även kan – leva i.

Klimatmålet kräver energiomställning

I Parisavtalet från 2015 kom en stor majoritet av världens länder överens om bestämmelser och åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser, framför allt koldioxid från fossila bränslen. Varför? För hejda den pågående globala uppvärmningen och minska effekterna av de klimatförändringar den obönhörligen för med sig.

FN:s klimatmål: vi måste hålla den globala uppvärmningen väl under 2 grader med strävan att begränsa den till 1,5 grader. För det krävs en omfattande minskning av utsläpp av växthusgaser i atmosfären. För det krävs en omfattande minskning av användandet av fossila bränslen som olja, kol och gas. För det krävs en omfattande energiomställning från fossila energikällor till fossilfria eller förnybara, som sol, vind och vatten.

Fossilfritt Sverige till 2045

För att kunna uppfylla FN:s klimatmål och leva upp till överenskommelsen i Parisavtalet har EU-länderna satt som gemensamt mål att minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent (jämfört med 1990 års nivåer) till 2030 och med 80-95 procent till 2050.

I Sverige har vi beslutat oss för att senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser – och därtill att vår elförsörjning ska vara 100 procent förnybar 2040. Den nödvändiga energiomställningen kommer framför allt att ske genom elektrifiering: fossil energi fasas ut och ersätts av elektrisk. Märk väl: elektrisk energi från förnybara eller fossilfria källor.

Inte sen, inte snart – nu

2030 är snart. 2040 och 2045 är heller inte så långt borta som det kanske kan kännas.

– Det är utan tvekan ganska bråttom. Väldigt mycket behöver hända på historiskt kort tid: inte bara sen, inte bara snart, utan nu. Samhället behöver göra enorma investeringar för att lyckas med den utbyggnad av elproduktion och eldistribution som är nödvändig. Dessbättre är den nya elproduktion som går snabbast att bygga också elproduktion från sol, vind och biomassa, säger Marie Liljewall, energiexpert hos Skånska Energi och Kraftringen.

Ett enkelt val som gör skillnad

De stora besluten ligger hos politikerna. De största förändringarna hos näringsliv och samhälle. Men det krävs insatser från alla. Också från oss individer och konsumenter. Ett val du själv kan göra för att bli en del av energiomställningen, och som är både enkelt och gör stor skillnad är att välja förnybar el.

– Ibland känns det som att det lilla jag kan bidra med själv som enskild människa är så lite jämfört med de stora aktörerna. Men när vi alla gör något litet tillsammans så kan det göra stor skillnad. Ett bra exempel är ju september 2022, när elpriserna var så höga. Då ansträngde många av oss extra mycket för att spara på elen, och när alla insparade kilowattimmar lades ihop gav det en samlad minskad elanvändning på 5-10 procent. Så visst går det!

Så väljer du förnybar el idag

Vi på Skånska Energi gjorde valet att bara erbjuda förnybar el redan 2010, och det är vi stolta över och det har vi inte ångrat en sekund sedan dess. Om du inte redan är det så kan du också bli en del av energiomställningen och det idag: byt till ett elavtal med 100 procent förnybar energi hos oss på Skånska Energi. Just nu får du dessutom ett riktigt bra erbjudande. Läs mer om våra elavtal här: Teckna elavtal här (skanska-energi.se)

Läs mer om Parisavtalet och FN:s klimatmål här: Vad är Parisavtalet? (naturvardsverket.se)
Läs mer om Sveriges klimatmål och klimatpolitiska ramverk här: Det klimatpolitiska ramverket (energimyndigheten.se)