2 nov 2021

Så laddar du elcykeln och elsparkcykeln säkert

Så här laddar du elcykel och elsparkcykel säkert. Fem viktiga tips från oss och Räddningstjänsten Syd.

De senaste åren har antalet elcyklar och elsparkcyklar i Sverige formligen exploderat. Batterier till elcyklar och elsparkcyklar som börjar brinna är fortfarande mycket ovanligt, men det händer – allt oftare.
– Antalet bränder orsakade av batterier till elcykel och elsparkcykel ökar, det kan vi se i vår statistik över insatser. Bara inom vårt område har vi haft flera stycken de senaste åren, säger Dan Persson, olycksutredare för Eslöv och Kävlinge på Räddningstjänsten Syd.

Större batteri = större risk

Ur ett säkerhetsperspektiv innebär all laddning av batterier en risk för brand. Brandrisken är emellertid större med batterier till elcyklar och elsparkcyklar (och liknande fordon som till exempel elscooter och så kallade ”fatbikes”) än med batterier till exempelvis mobiltelefoner och datorer.
– Större batterier, som exempelvis batterier till elcyklar och elsparkcyklar, ger generellt en större konsekvens vid brand. Är sådana placerade nära något lättantändligt kan branden sprida sig snabbt i ett hem, säger Dan Persson.

Känsliga för stötar, kyla och värme

Mobiltelefoner, datorer, surfplattor, elcyklar, elsparkcyklar med mera drivs av litiumjonbatterier, av flera skäl: de är effektiva, har hög energiintensitet och lagrar energi bäst. Men litiumjonbatterier är även känsliga, särskilt för stötar och extrema temperaturer.
– Har batteriet råkat ut för en hård stöt eller ett slag, eller kanske att du har tappat det, då kan det ha blivit skadat och då ökar risken för brand. Batteriet kan se helt och oskadat ut och fungera som vanligt, men vara skadat inuti, säger Dan.
Laddning vid minusgrader eller hög värme kan även det göra batteriet instabilt och öka risken för brand.

Termisk rusning och giftig gas

Vad som oftast händer när litiumjonbatterier börjar brinna är så kallad termisk rusning. Då skenar temperaturen inuti batteriet, som till slut antänder och börjar brinna. Vid termisk rusning sprutar det brandfarliga innehållet ut samtidigt som extremt giftig gas kan frigöras.
– Mängden giftig gas i brandröken som man andas in spelar stor roll, och igen så blir det förstås mer och farligare ju större batteri. Vid de bränder vi haft har personer blivit skadade av den giftiga röken, säger Dan.

5 saker du bör tänka på

Här är Dan Persson och Räddningstjänsten Syds fem viktigaste tips och saker att tänka på för att förebygga brand och minska risken för olycka i samband med laddning – av batterier i allmänhet och batterier till elsparkcykel i synnerhet:

 1. Ha fungerande brandvarnare.
  Ha så många så att de helt säkert täcker av hela ditt hem. Det kan vara skillnaden på en mindre olycka och en katastrof – och på liv och död.
 2. Ladda inte utan uppsikt.
  – Undvik att ladda batterier oövervakat om du kan. Det är extra viktigt när det gäller elcykelbatterier och motsvarande.
 3. Ladda inte nära brännbart.
  – Ladda batterierna på en plats med så lite brännbart eller lättantändligt material som möjligt i närheten. Ladda till exempel inte nära gardiner eller sängen eller bakom soffan.
 4. Byt batteri om du misstänker skada.
  – Vet du med dig att du har tappat batteriet ordentligt någon gång, eller att det fått slag eller stötar, då tycker jag du ska byta ut det. Batteriet kan som sagt vara skadat utan att det syns eller märks.
 5. Använd originalladdare.
  – Vi rekommenderar att du alltid använder laddare som är anpassade just till ditt batteri. Billigare kopior kan vara mindre säkra.

– Fungerande brandvarnare och ett säkert avstånd till lättantändligt materiel! Det är de två viktigaste sakerna att tänka på vid laddning av batterier, säger Dan Persson.

Så är det. Tänk på att ladda säkert nu därhemma 😊

Läs mer om Räddningstjänsten Syd och deras verksamhet Installera en säker laddbox till din elbil