13 jan 2024

Så räknas elpriset ut

Hur räknas elpriset ut? Vilka olika delar består det av? Vi har gjort en snabbgenomgång av hur elpriset räknas ut.

Hur räknas elpriset ut? En rak och enkel fråga som alla som någon gång fått en elräkning säkerligen ställt sig. Nå, häng med så benar vi upp det hela lite snabbt i 5 punkter!

Du betalar för elnät och elhandel.

För att få el till ditt hem har du två elavtal: med ditt elnätsbolag och ditt elhandelsbolag. Du köper själva elen av elhandelsbolaget och du betalar ditt elnätsbolag för överföringen av den. Ibland är elnätsbolag och elhandelsbolag samma, och då får du oftast allt på samma räkning. Annars får du två elräkningar: en för elhandel och en för elnät.

Nätavgiftens delar

Din elnätsräkning består av:

 • Abonnemangsavgiften, som är en fast summa per månad (och bestäms av storleken på din elsäkring).
 • Överföringsavgiften, som är rörlig och som du betalar per överförd kilowattimme (kWh). Det vill säga: du betalar mer i överföringsavgift ju mer el du använder.
 • Tre mindre, fasta statliga kostnader för nätövervakningsavgift, elberedskapsavgift och elsäkerhetsavgift; totalt cirka 60 kronor om året.

Elhandelsprisets delar

Ditt elhandelsbolag köper in el till dig från den nordiska elmarknaden Nord Pool. Har du fast pris är elpriset detsamma från månad till månad. Har du rörligt pris ändras priset varje månad efter prisläget på elmarknaden, och har du timbaserat elpris ändras priset timme för timme.

I priset för din elhandel ingår:

 • Priset på själva elen från Nord Pool.
 • Ett fast påslag per kWh och en fast årsavgift från ditt elhandelsbolag.
 • Elcertifikatsavgift, som är fast.

Värt att notera är alltså att vi som elhandelsbolag inte ”tjänar på” att elpriserna är högre, tvärtom faktiskt, då vi ju istället uppmuntrar våra kunder att minska sin elförbrukning för att spara pengar.

Skatt och moms

Till dessa avgifter och kostnader kommer energiskatt och moms, vilka tillsammans utgör en stor del av din elkostnad. Så här läggs de på:

 • Energiskatt betalar du för varje kWh du förbrukar. För 2024 är energiskatten 42,8 öre per kWh.
 • Moms. Du betalar också moms med 25 procent på alla de avgifter och kostnader vi nämnt hittills för såväl elnät som elhandel (ja, du betalar till och med moms på energiskatten).

Så fördelas pengarna

Hur räknas elpriset ut? Ja, det vet du nu. Men till sist kan ju detta också vara intressant att se: så här fördelas pengarna du betalar för din el, enligt avgifterna och kostnaderna vi just har gått igenom. Fördelningen är ungefärlig:

 • 50 procent går till samhället genom skatt, moms och avgifter.
 • 25 procent går till ditt elnätsbolag.
 • 20 procent går till producenten av den el du köper.
 • 5 procent går till ditt elhandelsbolag.

Vad gäller för mig som väljer förnybar el?

Elpriset räknas ut på samma sätt oavsett vilket elavtal du har. Väljer du 100 procent förnybar el från Skånska Energi så innebär det att förnybar el motsvarande din förbrukning produceras och förs in i elsystemet – och det är alltid bra!

Fler frågor? Du är alltid välkommen att höra av dig till oss med dina frågor om allt som rör energi.