1 feb 2024

Så vet du var din el kommer ifrån

Ursprungsmärkning finns inte bara för livsmedel utan även för el, och det av samma anledning: du vill veta var den kommer ifrån och vad den är gjord av.

All den el som Skånska Energi köper in och säljer till våra kunder är och ska vara förnybar. En självklarhet för oss sedan 2010 och en självklarhet vi är stolta över. Att elen verkligen är förnybar vet vi genom elens ursprungsmärkning. Samma år som vi bestämde oss för att bara erbjuda 100 procent förnybar el, 2010 alltså, utfärdades nämligen en ny lag om ursprungsgarantier för el. Lagen har alltsedan dess gjort det möjligt att helt säkert veta vad det är för el som vi och alla andra köper och säljer.

Ursprungsgarantin visar energikällan

Systemet med ursprungsgarantier fungerar så här: alla elproducenter får en garanti från staten för varje megawattimme (MWh) el men producerar. Denna så kallade ursprungsgaranti visar vilken energikälla elen kommer ifrån: kärnkraft, vindkraft, kolkraft, vattenkraft och så vidare.

Ursprungsmärkningen av el innebär att vi som elhandelsbolag har skyldighet att redovisa var den el vi säljer kommer ifrån. Men framför allt ger den våra kunder möjlighet att välja leverantör inte bara efter pris utan efter energikälla och miljövärde.

Elhandelsbolagen måste redovisa

Rent praktiskt fungerar systemet så, att elhandelsbolaget köper ursprungsgarantierna från elproducenten parallellt med själva elen. När elen så säljs vidare till kunden blir motsvarande garantier ogiltiga. På så sätt vet vi att garantierna inte används flera gånger och att mängden såld el motsvarar mängden producerad el av en viss ursprungsmärkning. Elhandelsbolagen måste också redovisa hur stor del av den sålda elen som är miljömärkt. Och det är ju enkelt för oss på Skånska Energi, eftersom vi bara köper in och säljer 100 procent förnybar el från vattenkraft.

Ditt val är viktigast

En sak avslutningsvis: att du köper förnybar el innebär inte att den el som kommer till uttaget därhemma har förnybart ursprung. Elsystemet fungerar nämligen så, att det oftast är den närmast producerade elen, oavsett ursprung, som rent konkret flödar in i din ledning. Men det är faktiskt mindre viktigt. Det viktiga är att du genom att välja förnybar el väljer bort smutsig el och därmed minskar din egen miljöpåverkan. Samtidigt bidrar du med ditt val till den hållbara energiomställningen – och i förlängningen till en bättre värld.