1 mar 2023

Schysst elhandel – din viktigaste garanti

Även i oroliga elpristider är märkningen Schysst elhandel en säker garanti för att du inte blir lurad när du väljer elbolag. Läs om hur Schysst elhandel funkar här.

Det är tråkigt, men det är ett faktum: det finns elhandelsbolag därute som luras. Falska lockpriser och dolda villkor är de vanligaste knepen för att få dig att tacka ja till ett elavtal som först låter jätteförmånligt men snart – eller så småningom – visar sig vara raka motsatsen.

Krav på ärlighet och tydlighet

Därför finns Schysst elhandel. Schysst elhandel är branschens egen kvalitetsmärkning med höga krav på ärlig och tydlig information och prissättning. Krav som bara seriösa företag klarar. Schysst elhandel-märkningen finns till för att du som kund ska kunna vara trygg i ditt val av elhandelsbolag.

18 kundlöften

För att ett elhandelsföretag ska få lov att använda den fina Schysst elhandel-loggan med lampan och den öppna handen måste företaget leva upp till 18 kundlöften. Flera av dem är mer eller mindre självklara för alla seriösa elhandlare, som till exempel en ”enkel och korrekt beskrivning av produkten” och ”tydlig och rätt prisinformation”.

Bara drygt hälften är certifierade

Men allt är som bekant inte självklart för alla. För även om det hunnit gå fem år sedan Schysst elhandel-märkningen infördes, så är idag bara drygt hälften av alla elhandelsbolag certifierade. Skånska Energi då? Vi var först i Skåne och bland de fyra första i Sverige 😊

Särskilt utsatta kunder

Även om alla 18 kundlöftena är viktiga – och många av dem som sagt självklara – så vill vi särskilt lyfta fram löftet om ”särskild hänsyn till utsatta kunder”. Det innebär att ett elhandelsföretag inte ska ingå avtal om det finns anledning att anta att kunden har svårt att förstå innebörden i avtalet, till exempel på grund av språkförmåga eller funktionsnedsättning.

3 saker du ska se upp med

Här är tre saker du ska se upp med när du pratar med en säljare från ett elbolag:

  1. Vilseledande prisinformation. Fråga alltid efter jämförspriset, där alla avgifter och tillägg måste vara med.
  2. Tacka aldrig ja direkt. Oseriösa säljare vill ofta stressa fram ett ja från dig, få dig att skicka en fullmakt eller skriva under ett papper med en massa finstilt. Gå aldrig med på det!
  3. Oskäligt lång uppsägningstid. Fråga efter hur lång uppsägningstid elavtalet har, vissa bolag ”glömmer” nämna att den. Acceptera aldrig mer än 3 månader.

Men som sagt: tecknar du avtal med ett Schysst elhandel-märkt bolag slipper du oroa dig för allt det här.

Frågan du ska ställa för att vara trygg

Men egentligen behöver du inte komma ihåg de där tre punkterna alls! För, när du blir kontaktad av ett elhandelsföretag nästa gång (eller själv letar information): börja bara med att fråga:
”Är ni Schysst elhandel-certifierade?”

Blir svaret ”nej”, säg ”tack men nej tack” och gå vidare.

Blir svaret ”ja”, så har du en garanti på att du har med ett ärligt företag att göra.

Läs mer om Schysst Elhandel på Energiföretagens hemsida Skånska Energi är certifierade som Schysst elhandel