28 jun 2018

Skånska Energi certifierat för Schysst elhandel

Som ett av de första elhandelsföretagen i Sverige har vi nått den nya certifieringen Schysst elhandel, som ska göra det lättare, tydligare och tryggare för alla att handla el.

Schysst elhandel är en självklarhet för oss på Skånska Energi – och nu har vi papper på det också! Schysst elhandel är en certifiering för svenska elhandlare framtagen av branschorganisationen Energiföretagen. Målet är att få fler nöjda elhandelskunder i Sverige och att göra det lättare, tryggare och tydligare för alla att handla el. Ett elhandelsföretag som är certifierat med Schysst elhandel lever upp till högt ställda krav. En elhandlare som får använda märkningen Schysst elhandel ska du som kund kunna lita på.

Bara 4 av 200 klara för Schysst elhandel

I Sverige finns mer än 200 elhandelsföretag. Endast fyra har så här långt godkänts för Schysst elhandel – och ett av dem är Skånska Energi!

- För oss har det alltid varit självklart att sälja el på ett schysst sätt. Genom att klara kraven för certifieringen Schysst elhandel kan vi nu också visa att vi gör vad vi säger, säger Marianne Sernevi, VD på Skånska Energi.

- Att sedan Skånska Energi är bland de första bland alla landets elhandelsföretag att godkännas för Schysst elhandel, det är vi förstås väldigt glada och stolta över!

Särskild hänsyn till utsatta kunder

Till grund för certifieringen Schysst elhandel ligger 16 särskilt uppställda kundlöften, som elhandelsföretaget måste förbinda sig till och leva upp till för att godkännas. Att hålla löftena innebär att elhandlaren på olika sätt är tydlig och ärlig i sin försäljning, och att alla kunder ska kunna handla el på ett tryggt sätt.

- Flera av löftena är mer eller mindre självklara för alla seriösa elhandlare, som till exempel en ”enkel och korrekt beskrivning av produkten” och ”tydlig och rätt prisinformation”, säger Camilla Nyman, elhandelssäljare och ansvarig för arbetet med certifieringen på Skånska Energi.

- För oss är löftet ”Särskild hänsyn till utsatta kunder” extra viktigt. Det innebär att elhandelsföretaget inte ska ingå avtal om det finns anledning att anta att kunden har svårt att förstå innebörden i elhandelsavtalet, till exempel om man har svårt att förstå språket eller har en funktionsnedsättning.

Oberoende granskning

Även om Skånska Energi redan väl levde upp till de flesta kraven för att få certifieras med Schysst elhandel, så har certifieringsprocessen också varit lärorik och gett möjlighet till förbättringar.

- Schysst elhandel ställer högra krav på att det finns dokumentation och rutiner hos elhandelsföretaget som säkerställer att vi lever upp till våra kundlöften, och där har vi blivit bättre under arbetet med certifieringen.

Energiföretagen Sverige har arbetat fram kriterierna för certifieringen i samverkan med branschen, Konsumentverket, Energimarknadsinspektionen och Konsumenternas Energimarknadsbyrå. Certifieringsprocessen utförs på branschorganisationen Energiföretagens uppdrag av DNVGL, ett oberoende, ackrediterat certifieringsföretag.

Läs mer om Schysst elhandel här

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning

Har du har några frågor eller funderingarkontakta oss, vi hjälper dig!

Kontakta oss

Hos oss får du alltid enpersonlig el-kontakt

Välj rätt elavtal