19 dec 2019

Solceller minskar dieseln på KRAV-gården

Det var med glädje Ronny Andersson sålde sin ogrässpruta och ställde om till ekologiskt jordbruk för tre år sedan. Med solceller på taket kan han nu också gå över från diesel- till eldriven bevattning av sina åkrar.

Allt fler svenska lantbrukare intresserar sig för klimatsmarta energilösningar. Enligt en enkät gjord av Byggfakta och Sverige Bygger planerar mer än 700 av de drygt 8 000 svarande att investera i geoenergi, värmepumpar och solceller. 

På plats på en vecka

På gården Ekenäs 3 utanför Harlösa har ekobonden Ronny Andersson kommit längre än så: sedan en månad tillbaka finns 110 solpaneler från Skånska Energilösningar på plats över 182 kvadratmeter verkstadstak.

– Det gick verkligen snabbt att få upp dem: fyra dagar tog monteringen, sedan en dag med det elektriska. Enligt kalkylen ska solcellerna ge oss cirka 34 000 kilowattimmar om året, och anläggningen ska vara betald inom 8–9 år. Vi räknar förstås med att sälja en del av överskottet, säger Ronny.

Elpump till bevattningen

Grön el från Skånska Energi har Ronny Andersson haft så länge den funnits (det vill säga sedan 2010), och nu kan han producera sin helt egna. Men solcellerna hjälper honom också att minska dieselutsläppen på gården. 

– Med så mycket egenproducerad el på sommarhalvåret så kan vi ersätta dieselpumpen som driver vår bevattningsutrustning med en elpump. Eldrivna traktorer finns ännu inte på marknaden, så det här blir ett bra sätt att minska vår dieselförbrukning.

Skönt slippa gifterna

Som så många andra lantbrukare tog Ronny över gården av sina föräldrar, men han hade länge jordbruket mer som en bisyssla till sin åkerifirma. För tre år sedan bestämde han sig för en stor förändring: avveckla åkeriet och satsa på KRAV-certifiering. Han ångrar inte sitt beslut.

– Omställningen till ekologiskt tog två år och på vissa sätt är lantbruket svårare nu, men det känns så mycket bättre. Det första jag gjorde var att sälja ogrässprutan, och det gjorde jag med glädje! Jag tyckte aldrig om den där gifthanteringen… med kemiska bekämpningsmedel och handelsgödsel.

Fåren fixar ogräset

Nu sker gödningen av åkrarna bland annat med kogödsel och med potatisfruktsaft från stärkelseproduktion. 52 får hjälper till med ogräsbekämpningen i vitklöverodlingen.

– Jag märker ju hur det blivit fler smådjur i fälten på de här åren: grodor, gnagare och annat. Och i somras hade vi en stork som gick på vitklövervallen och plockade av dem i mer än en månad. Det har aldrig hänt tidigare, och det känns som ett fint kvitto på förändringen vi har gjort.

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning

Har du har några frågor eller funderingarkontakta oss, vi hjälper dig!

Kontakta oss

Hos oss får du alltid enpersonlig el-kontakt

Välj rätt elavtal