26 okt 2020

Solceller och värmepumpar till HSB Skåne i Lund

Vi har hjälpt HSB Skåne att göra ett klimatsmart energiskifte för uppvärmningen av huvudkontoret i Lund: från naturgas till värmepumpar och solceller.

I hela Sverige har HSB som mål att minska sin klimatpåverkan med 75 procent mellan 2008 och 2023 (då HSB fyller 100 år). Det målet nådde HSB Skåne redan under 2019, framför allt genom olika åtgärder i de egna fastigheterna.

Vi på Skånska Energi är glada över att få vara med och bidra till det framgångsrika arbetet. Ifjol installerades två solcellsanläggningar på fastigheterna Klostervallen och Soldiset i Lund, på Nordanväg respektive Blidvädersvägen.

Sol och värmepump ersätter gas

Ännu gladare blir vi över att HSB Skåne inte slår sig till ro med att ha nått sitt miljömål för 2023, utan med självklarhet fortsätter arbetet med att minska sin klimatpåverkan. Under 2020 har vi fått uppdraget att konvertera värmesystemet till HSB Skånes huvudkontor med lager på Gastelyckan i Lund: från naturgas till en kombilösning med värmepump och solceller.

– Vi har ersatt två gaspannor med en luft-/vattenvärmepump i kombination med solceller på taket. Värmepumpen har en effekt på 60 kilowatt och vi har monterat 116 solpaneler som totalt har 40 kWp, berättar Peter Larsson, projektledare på Skånska Energilösningar.

Skånska Energilösningar är en del av Skånska Energi och ”kWp” står för ”kilowattpeak” och betecknar toppeffekten hos en solpanel.

Markant minskade kostnader

Den ursprungliga tanken var att använda geoenergi med bergvärme för uppvärmningen, men provborrningar visade att markförhållandena på plats var mindre lämpliga.
– Eftersom vi har ett komplett utbud av energilösningar var det inga problem för oss att ställa om och erbjuda en annan lösning istället.

Resultatet: en mycket klimatsmart och energisnål anläggning som kommer att minska uppvärmningskostnaderna markant.

Vill du och ditt företag också installera klimatsmarta energilösningar?
Prata med oss på Skånska Energilösningar, vi hjälper dig!

Fotnot:
HSB är Sveriges största bostadskooperativa förening med cirka 554 000 medlemmar och 3 900 bostadsrättsföreningar. HSB grundades 1923 och var ursprungligen en förkortning för Hyresgästernas Spar- och Bostadskassa.

Dag för smarta energilösningar! Kontakta Skånska Energilösningar.

Kontakta Skånska Energilösningar

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning

Här hittar du alla viktiga dokument ochavtalsvillkor.

Avtalsvillkor och blanketter