5 apr 2023

Solparkerna blir snabbt fler – därför är det goda nyheter

Fler och fler solparker byggs just nu, och många fler planeras. Det är bra och viktigt för både den gröna energiomställningen och lägre elpriser. Läs mer om varför här.

Privata solcellsanläggningar finns nu på vart och vartannat hustak och den stora utbyggnaden visar inga tecken på att avstanna. Vilket förstås är jättebra! Men visste du att vi även är eller är på god väg in i en solparksboom – och att det inte bara är nyheter utan mycket goda nyheter?

Det här är en solpark

Först: vad är en solpark? En solpark eller solcellspark är en solcellsanläggning av större format som är markbaserad – jämfört med till exempel ett villatak. En solpark fungerar på precis samma sätt som en solcellsanläggning på ett hustak, men ägs och drivs oftast av företag eller markägare, till exempel lantbrukare eller energibolag. Solparker byggs ofta på mark som inte kan användas till så mycket annat, som till exempel överblivna markbitar invid vägar och flygplatser. När solparker anläggs på åker- eller betesmark finns i en del fall möjlighet att kombinera med jordbruk och bete. Dagens solparker har en beräknad livslängd på 30-40 år.

Allt fler och större solparker i Sverige

Solparker var länge ganska ovanliga i Sverige, men i takt med att solcellstekniken utvecklats och investeringskostnaderna minskat har en ny utveckling tagit fart. Idag finns ett hundratal solparker i Sverige, och mellan hundra och hundrafemtio nya planeras. Sveriges i dagsläget största solpark finns i Strängnäs och har en effekt på 14 megawatt (MW). Skånes hittills största solpark, som också är Sveriges tredje största, finns i Sjöbo och har en effekt på 5,8 MW. I ett internationellt perspektiv är dock Sveriges solparker av blygsamt format. Världens största solpark är Bhadlar Solar Park i Indien med en effekt på 2,25 gigawatt (GW).

Snabb utbyggnad kan pressa elpriset

I en nutid där vi vill öka elektrifieringen och produktionen av förnybar energi samtidigt som vi minskar beroendet av fossila energikällor kan solparker spela en viktig roll. Solparker är nämligen den kraftkälla som kan byggas ut snabbast. En solpark kan anläggas och anslutas till elnätet på 12–18 månader.
– Solkraften har stor potential att snabbt bidra till att pressa de höga elpriserna som drabbar både företag och hushåll, sade Anna Werner, vd för branschorganisationen Svensk Solenergi, i ett uttalande i slutet av förra året.

4,9 terawatt solparksel på gång
Till den potentialen bidrar de många planerade solparksprojekt som finns i olika delar av landet – varav flest i Skåne. Vid utgången av 2022 fanns anmälningar om solparker som tillsammans skulle kunna producera 4,1 terawattimmar (TWh) el, motsvarande förbrukningen i 820 000 villor. Anmälningarna handläggs av länsstyrelserna, som beslutar om att ge tillstånd eller inte.

Grattis till Sveriges bästa i Klippan!

Vi vill här passa på att säga grattis till våra kollegor hos Kraftringen, som just blivit tilldelade Solenergipriset 2023 för bästa markanläggning. Priset gick till den nya solparken i Forsby i Klippans kommun. Solparken i Forsby är ett utmärkt exempel på hur förnybar energi kan produceras till nytta för och i samarbete med markägare, företag och privatpersoner i närområdet. Till kunderna hör såväl Klippans Yllefabrik som närbelägna Krika bygdeskola – och överskottet går till stiftelsen Skånska Landskap som verkar för natur och friluftsliv. Sist men inte minst: genom att sätta solpanelerna på en meters höjd kan får går på bete i solparken och marken komma till dubbel nytta.

Vi på Skånska Energi ser fram emot att ge nya solparker möjlighet att etableras inom vårt elnät, och även om inget är helt klart i dagsläget så finns det flera spännande planer som vi hoppas kunna berätta om längre fram. Fortsättning följer 😊

Fler solskenshistorier finns här Är du intresserad av solceller? Skånska Energilösningar hjälper dig!