26 jun 2020

Sömn och ålder – så funkar det

Hur mycket sömn behöver vi för att hålla uppe energinivåerna?

Sömnen är en av de allra viktigaste faktorerna för både välmående och prestationsförmåga. Många äldre får problem med sömnen. Varför? Och är det egentligen ett problem att sova mindre? Hur mycket sömn behöver vi för att hålla uppe energinivåerna?

Hur mycket vi behöver sova är individuellt, men de flesta forskare är överens om att en nattsömn på 7 - 8 timmar är lagom för en vuxen. Det är också där det faktiska genomsnittet ligger. Efter 70 års ålder minskar den genomsnittliga nattsömnen till runt sex timmar och det blir vanligare att vi upplever sömnproblem. Man sover färre timmar på natten, behöver fler tupplurar under dagen och kanske börjar man oroa sig för sitt nya sömnmönster. Att inte komma till ro på kvällen, att vakna mitt i natten och inte kunna somna om och att vakna alltför tidigt på morgonen stör vardagen och drar ner livskvaliteten.

Är det helt enkelt så att sömnbehovet minskar med stigande ålder?

Med tanke på hur mycket vi sover som spädbarn är svaret otvivelaktigt ja. Förutom ett tillfälligt större sömnbehov i puberteten sover vi mindre och mindre efterhand som livet framskrider. Det man vet är att djupsömnen blir kortare när man är äldre, och visst hade det varit enkelt om vi hade kunnat avfärda den minskade nattsömnen efter 70 med att sömnbehovet minskar, men det finns inga belägg för detta.

Vad som dock kan hjälpa är följande:

  1. Sömnbehovet är individuellt. Det är fullt möjligt att du faktiskt sover precis så mycket du behöver. Gör inte problemet större än det är och försöka att inte oroa dig.
  2. Se över eventuella sjukdomar och mediciner med din läkare. Med stigande ålder följer inte sällan krämpor och medicinering som kan påverka sömnen.
  3. Fastna inte i den onda cirkeln med för många tupplurar på dagarna. Håll dig aktiv, även om du inte arbetar.
  4. Gå och lägg dig och stig upp vid samma tid varje dag, vardag som helg.
  5. Hjälp kroppen begripa när det är sovdags: exponera dig för dagsljus under den vakna tiden, ha det mörkt när du går och lägger dig.

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning

Har du har några frågor eller funderingarkontakta oss, vi hjälper dig!

Kontakta oss

Hos oss får du alltid enpersonlig el-kontakt

Välj rätt elavtal