1 jul 2021

Starkare elnät söder om Eslöv

Nio kilometer högspänd luftledning blir markkabel och lågspänningsnätet får bättre förutsättningar för solceller och laddboxar.

Nu förstärker vi elnätet längst norrut i vårt område. Söder om Eslöv, från Örtofta och Väggarp via Nöbbelöv, Ellinge, Dammstorp, Borlunda till Skeglinge ersätter vi en nio kilometer lång luftburen högspänningsledning med markkabel. Samtidigt passar vi på att förstärka lågspänningsnätet som försörjer hem och gårdar i området med ström. Arbetet påbörjades i våras, görs i två etapper och förväntas bli färdigt under 2022.

– Första etappen är från Örtoftaverket upp till Dammstorp och här är vi nu i full gång med att gräva ner ny markkabel. På vägen korsar vår linje både Södra stambanans järnväg och Braån, och där får vi borra istället, berättar Robin Andersson, projektingenjör på vår elnätsavdelning.

Slut på blinkningar i elnätet

Skånska Energi arbetar enligt en långsiktig plan för att byta ut alla återstående luftburna högspänningsledningar – de flesta är redan utbytta – mot markkabel. Med markkabel minskar – ja försvinner, i princip – risken för störningar och avbrott orsakade av oväder som stormar och åska med mera.

– På just den här sträckan har vi även tidvis haft vissa problem med sekundkorta avbrott, det vi kallar blinkningar i elnätet. Med markkabel blir elnätet stabilare och mer driftssäkert, och vi hoppas att problemen försvinner.

Starkare elnät söder om Eslöv

Redo för solceller och laddboxar

Samtidigt som högspänningsledningen byts ut passar vi på att förstärka lågspänningsnätet i området, det vill säga de elledningar som för strömmen ut till våra kunder. 

– Solceller och laddboxar till elbilar blir snabbt allt vanligare nu och de ställer högre krav på elnätet än de som fanns när det byggdes en gång i tiden. Därför framtidssäkrar vi anslutningarna till hus och gårdar i området genom att lägga nya, grövre kablar som ger bättre kvalitet på överföringen.

Första etappen i drift i höst

Till de nya markkablarna ska även 12 nya nätstationer sättas på plats och kopplas in, vilket för första etappen sker under juli och augusti. Stationerna omvandlar högspänd ström till lågspänd och skickar elen vidare ut till kunderna.

– När vi kopplar in de nya delarna av elnätet behöver vi ha en del strömavbrott för att kunna jobba säkert. Strömavbrotten kommer meddelas i god tid. Under hösten är hela första etappen, Örtofta-Dammstorp, klar och i drift om allt gå som det ska, säger Robin.
Det sista momentet i kabelprojektet är det som syns mest: nedrivningen av de gamla luftledningarna.

– Men dem tar vi nog ner först under nästa år. Här är samordningen med markägare viktig: vi vill helst inte köra ut med våra maskiner så länge det finns gröda på åkrarna eller när det är för blött markerna, vilket det ofta är höst och vår. Tjäle på vintern eller precis efter skörd när det är torrt är bäst.

En sak till: om du har vägarna förbi och ser arbetet som pågår, så kanske du undrar varför det inte är folk från oss på Skånska Energi som är igång. Robin förklarar:

– I det här projektet anlitar vi ett entreprenörsföretag för största delen av det praktiska arbetet. Vi vill nämligen öka takten på vårt arbete med att förnya och framtidssäkra elnätet, och då hinner vi inte med att göra allt själva. 

Robin Andersson är projektledare på Skånska Energi

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning

Har du har några frågor eller funderingarkontakta oss, vi hjälper dig!

Kontakta oss

Hos oss får du alltid enpersonlig el-kontakt

Välj rätt elavtal