18 jan 2022

Tack för allt vi skänkt tillsammans!

44 000 kronor till Barncancerfonden och Rosa bandet med flera hjälporganisationer – från våra gåvoavtal där du som kund valt att skänka en del av din årsavgift.

För lite mer än fem år sedan introducerade vi på Skånska Energi ett särskilt gåvoavtal till våra elhandelskunder. Du som förnyade ditt avtal eller tecknade ett nytt hos oss kunde välja att skänka halva årsavgiften till en välgörenhetsorganisation.

Halva årsavgiften i gåva

Du kunde också välja att få motsvarande summa i rabatt själv. Det valde en del, och inget fel med det. Men många valde också att genom oss skänka halva sin årsavgift till någon av följande organisationer:

  • Barncancerfonden
  • Barndiabetesfonden
  • Världsnaturfonden
  • Rosa Bandet (Cancerfonden)
  • Mustaschkampen (Prostatacancerförbundet).

Sedan dess har vi haft glädjen att kunna ombesörja flera fina gåvoutbetalningar från er kunder och oss till välgörenhetsorganisationerna i fråga. De senaste åren har dock intresset för gåvoavtalen mattats av, och sedan 2019 erbjuder vi dem inte längre. Men vi har fortsatt att skänka pengar! För gåvoavtalet gäller ju halva årsavgiften för varje år under avtalstiden, och många kunder har tecknat avtal över flera år.

44 316 kronor i sista utbetalningen

Alldeles i slutet av 2021 var det så dags för den allra sista utbetalningen från gåvoavtalen, där vi också valt att göra en förskottsutbetalning för de avtal som sträcker sig över 2022 och 2023. 44 316 kronor – för att vara exakt – gick iväg till välgörenhetsorganisationerna denna sista gång, en summa vi är stolta över att kunna skänka tillsammans med er kunder som valt gåvoavtalen – tack!

”Vilket härligt initiativ!”

Barncancerfonden är den organisation som klart flest kunder valt att skänka pengar till: mer än halva summan går dit. Så här skriver Magnus Hörnell på Barncancerfondens givarservice i sitt tackbrev till oss – och till er:
”Ert och era kunders stöd betyder jättemycket. Tillsammans verkar vi för en framtid där alla barn med cancer överlever och får leva ett gott och meningsfullt liv!”
”Helt underbart! Vilket härligt initiativ!” skriver Per-Anders Nygård, kampanjledare hos Mustaschkampen i sitt brev.

Gåvor till lokala föreningar

Parallellt med våra gåvoavtal hade vi på Skånska Energi även kampanjen Hejaklacken, där du som tecknat elavtal genom din lokala förening kunnat skänka halva årsavgiften till föreningen. Genom Hejaklacken har ett tjugotal föreningar – många av dem lokala idrottsföreningar – fått välkomna tillskott i klubbkassan.