16 feb 2018

Underhåll för säkrare elnät

Januari och februari är bästa tiden för att röja undan träd som riskerar falla över elledningarna. Till vår hjälp har vi på Skånska Energi två vinterjobbande lantbrukare från Höör och en respektingivande röjsåg.

Skånska Energis elnätsavdelning arbetar året om med underhåll och förbättring av elnätet. En viktig åtgärd för att minska risken för strömavbrott är att röja undan träd som riskerar falla över våra elledningar, och att hålla undan buskar och sly kring dem så att vi kan komma fram när det behövs. Januari och februari är bästa tiden att göra det jobbet.
- Vårt elnät består av cirka 170 mil ledning, de flesta i form av kabel nedgrävd i marken. Vi har cirka 20 mil luftledning, och vi tittar varje år över varje meter av den i förebyggande syfte. Vi brukar hitta mellan 50 och 100 ställen där vi behöver fälla träd eller röja runt ledningen.

Oftare röjning med mildare vintrar

Det berättar Thomas Frick, projektledare på elnätsavdelningen, samtidigt som han svänger av elbilen från väg 295 mellan Södra Sandby och Dalby, strax väster om Skrylle. Parallellt med landsvägen men en bit ifrån löper en 20 000 volts högspänningsledning.

- Vi märker att vintrarna har blivit mildare. Förr om åren var det en tumregel att en ordentlig röjning kring ledningarna vart åttonde år räcker gott, men numera verkar det växa nästan året om och det är snarare vart femte eller sjätte år som gäller.

Som en grästrimmer – fast större

Under den cirka 20 meter höga elledningen är den största pjäsen i Skånska Energis vagnpark i aktion: en 15 ton tung traktorgrävare inköpt 2015. Grävaren kan inte bara gräva utan även resa elstolpar, ploga schakt för att lägga ner elkabel i marken, hissa upp elmontörer 19 meter i lift med mera – och sedan en vecka tillbaka även röja undan buskar, sly och mindre träd. Men just nu tystnar maskinen och föraren Joakim Runström kommer ner från hytten.

- Vi har just börjat använda en ny röjningsmaskin som kopplas på traktorn. Den fungerar i princip som en grästrimmer hemma i trädgården eller en röjsåg – fast lite större förstås, säger Joakim Runström med ett leende.

Röjer dubbelt så fort

Jo, lite större. Röjmaskinen har en diameter på en och en halv meter, en räckvidd från traktorn på uppåt tio meter och kan utan problem fälla grenar och stammar upp till en decimeters tjocklek.

- Med traktorröjaren gör Joakim jobbet minst dubbelt så fort som två personer med vanliga motorsågar. Med den här maskinen hoppas vi kunna spara så pass mycket tid att vi kan hinna röja vartannat eller vart tredje år istället för vart sjätte, vilket också blir mycket lättare då buskar och träd inte hunnit växa till sig, säger Thomas.

Går markägarna till mötes

Joakim Runström fortsätter röja. Thomas Frick kör till nästa stopp: gården Sofiero strax norr om Södra Sandby. Han promenerar raskt över en stubbåker i vinterdvala, med blicken fäst på gränsen mellan två ägor som löper ett par hundra meter bort. Lika naturligt som det har varit att dra elledningen längs gränsen för att inte hamna i vägen på åkern, lika naturligt är det för träd och buskar att växa ostört på just samma ställe. Ett bestånd granar börjar sträcka sina toppar lite för nära den tio meter höga luftlinjen. Därför är två män i orange kläder just nu i full färd med att toppa dem några meter med hjälp av motorsåg och manuell såg fästa på stänger.

- Det hade varit lättare att kapa träden längs marken, men markägaren vill gärna ha dem kvar, och vi vill gärna gå markägarna till mötes så långt vi kan, säger Henning Arvidsson efter att han lagt ner sin såg.

Lantbrukare som vinterjobbar

Han och kollegan Per-Olof Sjögärd är båda själva lantbrukare, men de har sina gårdar norr om Höör. Vad gör de här?

- Vintertid när det är mindre att göra med lantbruken utför vi lite olika arbeten genom företaget Farmartjänst. Vi brukar vara här nere en månad ungefär, det är fjärde vintern med Skånska Energi, så nu börjar vi hitta bättre, säger Per-Olof Sjögärd.

- Som lantbrukare själva har ni lätt att få kontakt med markägarna här och få med deras perspektiv, det är bra för alla, säger Thomas Frick.

Henning och Per-Olof återgår till arbetet med att röja fritt kring dagens trettio meter av de tjugo tusen. Fler väntar imorgon.

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning

Har du har några frågor eller funderingarkontakta oss, vi hjälper dig!

Kontakta oss

Hos oss får du alltid enpersonlig el-kontakt

Välj rätt elavtal