15 okt 2018

Ursprungsgarantier – så vet du att din gröna el är grön

All el i Sverige är ursprungsmärkt för att du ska veta var elen du köper kommer ifrån. Elen du köper är däremot inte samma el som du får i ditt uttag – men det är inte viktigt. Det viktiga är att du väljer grön el. Låt oss förklara varför.

Vi tar det konstigaste först: elen du köper är inte samma el som du får i ditt uttag. Väljer du att köpa grön el från Skånska Energi så kan det likväl vara kärnkraftsel från Ringhals som laddar din telefon därhemma. Det beror på att vårt elsystem i praktiken är uppbyggt som ett gigantiskt gemensamt elnät. Elen kommer in i elnätet från olika källor, blandas och flödar fritt. Oftast är det den närmast producerade elen, oavsett ursprung, som rent konkret levereras i din ledning. Helt enkelt för att elektronerna går den kortaste vägen.

Viktigast välja grön el

Grejen är att det är mindre viktigt. Miljövärdet när du köper grön el ligger i den el du väljer att köpa, inte den el du får i ditt uttag. Det viktiga är att välja grön el. Skånska Energis energisäljare Camilla Nyman förklarar varför:

‒ Väljer du grön el så väljer du att köpa förnybar el motsvarande den mängd el du använder. Det innebär att du aktivt väljer bort smutsig el och därmed minskar din miljöpåverkan, att du bidrar till den hållbara energiomställningen – och i förlängningen till en bättre värld.

Så funkar ursprungsgarantierna

För att du ska veta att den gröna elen du köper verkligen är grön, så finns sedan drygt tio år tillbaka systemet med ursprungsmärkning av el och ursprungsgarantier vid försäljning av el.

Så här funkar det:

  • För varje producerad megawattimme (MWh) får elproducenten en garanti från staten som visar vilken energikälla elen kommer ifrån: kärnkraft, vindkraft, kolkraft, vattenkraft och så vidare.
  • När du köper el av ditt elhandelsföretag, så köper elhandelsbolaget motsvarande el av elproducenten, och köper då samtidigt ursprungsgarantierna för elen.
  • I den stund elen säljs vidare till dig som kund annulleras ursprungsgarantierna, det vill säga blir ogiltiga. På så sätt vet vi att garantierna inte används flera gånger och att mängden såld el motsvarar mängden producerad el av en viss ursprungsmärkning.

Grön el utan tillägg

Elhandelsföretagen måste också redovisa hur stor del av den sålda elen som är miljömärkt. Och det är ju enkelt för oss på Skånska Energi, eftersom vi bara köper och säljer 100 procent vattenkraft.

– Det är här vi skiljer oss från många andra elhandelsbolag. Idag erbjuder de flesta el från förnybara källor – men säljer samtidigt smutsig el från fossila källor eller kärnkraftsel, säger Camilla Nyman.

– För oss på Skånska Energi är det principiellt viktigt att all el vi köper kommer från förnybara källor. För oss är inte grön el ett val för kunden utan för oss: det är det enda vi vill erbjuda.

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning

Har du har några frågor eller funderingarkontakta oss, vi hjälper dig!

Kontakta oss

Hos oss får du alltid enpersonlig el-kontakt

Välj rätt elavtal