Bild på glad tjej som gör ett hjärta med sina händer
26 okt 2023

Vadå 100% förnybar el?

Vi på Skånska Energi är stolta över att erbjuda endast 100% förnybar el. Läs mer om vad vi menar och om det lika vackra som viktiga ordet ”ursprungsgaranti”.

Vi säger inte att vi är unika. Idag är det många elbolag som säljer förnybar el. Men: det är inte lika många som bara säljer förnybar el – något vi har gjort sedan 2010. Vi tycker den skillnaden är mycket viktig.

Systemet med ursprungsgarantier har skapats för att du som konsument ska kunna vara säker på att den el som du tecknat avtal för har det ursprung du valt – men det innebär inte per automatik att den el som kommer ur ditt eluttag är producerad av fossilfria eller förnybara energikällor. Rent fysiskt går det inte att separera elen i ledningarna - det finns bara ett enda elnät, från produktionskällan fram till dig som slutkund. Men systemet med ursprungsgarantier garanterar att minst lika mycket el som du använt under ett år producerats med vattenkraft men inte nödvändigtvis under samma sekund, det går nämligen att spara ursprungsgarantier under 12 månader, sedan måste de användas.

Så garanteras elens ursprung

Nåväl. Men hur kan du som kund egentligen veta att vår el verkligen är 100% förnybar? Det är här det lika vackra som viktiga ordet ”ursprungsgaranti” kommer in i bilden. En ursprungsgaranti är ett dokument som garanterar vilket ursprung den el har som en elproducent framställer och som ett elhandelsbolag säljer. All el som produceras måste ha en ursprungsgaranti, utfärdad av Svenska Kraftnät. Ursprungsmärkningen gör att du kan vara säker på var den el du köper kommer ifrån – och i vårt fall att den bara kommer från förnybara energikällor.

Enbart el från vattenkraft

Till grund för systemet med ursprungsgarantier ligger ett EU-direktiv som slår fast att alla elanvändare har rätt att få information om elens ursprung och om den miljöpåverkan som elproduktionen medför. Alla elhandelsbolag måste redovisa var elen de säljer kommer ifrån. Vi på Skånska Energi säljer enbart el från vattenkraft. Det innebär att utsläppen av koldioxid är noll för produktionen av vår el. Vi bidrar (förstås) inte heller med något kärnbränsleavfall.

Fossilfritt är inte förnybart

En sak till, när vi talar om 100% förnybar el. Skillnaden på begreppen fossilfri el och förnybar el:

Fossilfri el innebär el som inte kommer från fossila bränslekällor som olja, kol eller gas.

Förnybar el innebär el som kommer från källor som inte tar slut utan förnyas hela tiden. Som solenergi, vindkraft och vattenkraft.

Kärnkraft däremot är fossilfri men inte förnybar. För att producera kärnkraft används uran, som bryts i gruvor och finns i begränsad mängd på jorden. Uran är liksom de fossila bränslekällorna kol, olja och gas en resurs som kommer att ta slut.

Summan av kardemumman: du som väljer ett 100% förnybart elavtal kan alltid känna dig 100% trygg i ditt val. Då har du gjort allt du kan för att minska ditt klimatavtryck vad gäller din el och för att bidra till en hållbar energiomställning och en bättre värld.