3 sep 2018

Varför är elprisläget som det är just nu?

Elpriserna är betydligt högre nu än de var förra året vid den här tiden. Roger på Elhandel svarar på varför elprisläget är som det är just nu.

Varför förväntas elpriserna bli högre i höst?

– En stor del av vår el i Sverige kommer från vattenkraften, och efter den varma och extremt torra sommaren är nivåerna väldigt låga i de svenska och de nordiska vattenmagasinen. Lite vatten i magasinen innebär mindre tillgång på vattenkraftsel, och mindre tillgång ger högre pris på den nordiska, gemensamma elmarknaden.
Det behövs väldigt mycket regn under hösten för att förbättra läget inför vintern. Utöver detta är det även höga priser på kol och utsläppsrätter just nu vilket gör att även de fasta elpriserna troligtvis kommer ligga kvar på en hög nivå.

Hur ska jag göra med mitt elavtal?

– Vår allmänna rekommendation ser ut så här: om energikostnaden står för en förhållandevis stor del av utgifterna i ditt hushåll, eller om din ekonomi är ansträngd – välj fast eller mixat elpris. Med fast eller mixat pris vet du mer exakt hur hög din elräkning blir från månad till månad vilket kan vara en trygghet. Om energikostnaden däremot utgör en mindre del av dina totala utgifter kan det vara bra att välja rörligt elpris. Över tid har rörligt elpris varit billigare än fast elpris, men man får också räkna med perioder med tillfälliga pristoppar.

Vad är skillnaden mellan fast, rörligt och mixat elpris?

– Med fast elpris betalar du samma pris per kilowattimme under en bestämd avtalsperiod, oavsett vad som händer på elmarknaden under tiden. Med rörligt elpris betalar du ett pris som fastställs varje månad i takt med förändringarna på elmarknaden, vilket innebär att du kan dra nytta att prissvängningarna på en nordiska elbörsen. Med mixat pris betalar du hälften av din förbrukning till fast elpris och hälften till rörligt elpris.

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning

Har du har några frågor eller funderingarkontakta oss, vi hjälper dig!

Kontakta oss

Hos oss får du alltid enpersonlig el-kontakt

Välj rätt elavtal