27 feb 2024

Vart går pengarna du betalar i elräkning?

”När elpriserna är höga tjänar elhandelsbolagen en massa extra pengar på det.” Nej faktiskt inte. Här förklarar vi elprisets olika delar och vart pengarna går.

De senaste åren har vi haft ett par perioder av mycket höga elpriser. Vem tjänar på det? Vart går pengarna du betalar i elräkning? För att få klarhet i det, låt oss börja med att titta på elprisets olika delar och hur de bestäms.

Priser för elnät och elhandel

För att få el till ditt hem som du kan använda betalar du för två saker: för själva elen och att använda elnätet. Du köper elen av ett elhandelsbolag och du betalar ditt elnätsbolag för överföringen av elen. Ibland är elnätsbolag och elhandelsbolag samma, och då får du oftast allt på samma räkning. Annars får du två elräkningar: en för elhandel och en för elnät.

Elnätsavgiftens delar

Din elnätsräkning består av:

 • Abonnemangsavgiften, som är en fast summa per månad (och bestäms av storleken på din säkring).
 • Överföringsavgiften, som är rörlig och som du betalar per överförd kilowattimme (kWh). Det vill säga: du betalar mer i överföringsavgift ju mer el du använder.
 • Tre mindre, fasta statliga kostnader för nätövervakningsavgift, elberedskapsavgift och elsäkerhetsavgift på totalt cirka 60 kronor om året.

Elhandelsprisets delar

Du har tecknat avtal med ett elhandelsbolag som köper in el till dig från den nordiska elmarknaden Nord Pool. Har du fast pris är elpriset detsamma från månad till månad, har du rörligt pris ändras priset varje månad efter prisläget på elmarknaden, har du timpris ändras priset timme för timme varje dygn.

I priset för din elhandel ingår:

 • Priset på elen från Nord Pool.
 • Ett fast påslag per kWh och en fast årsavgift från ditt elhandelsbolag.
 • Elcertifikatsavgift, som är fast.

Skatt och moms

Till dessa avgifter och kostnader kommer energiskatt och moms, vilka tillsammans utgör en stor del av din elkostnad. Så här läggs de på:

 • Energiskatt. Du betalar energiskatt för varje kWh du förbrukar. För 2024 är energiskatten 53,5 öre per kWh.
 • Moms. Du betalar också en moms på 25 procent av alla de avgifter och kostnader vi nämnt hittills för såväl elnät som elhandel. Ja, du betalar till och med moms på energiskatten (!).

Hur bestäms elpriserna?

Elpriserna sätts på den nordiska elmarknadsbörsen Nord Pool. Skånska Energi som elhandelsbolag tjänar inte mer på högre priser. Så här funkar det:

Vi köper in el från Nord Pool och säljer den vidare till våra kunder till samma pris.

Våra intäkter kommer från den fasta månadskostnaden för elavtalet samt för det påslag på 3,2 öre vi gör på varje kilowattimme.

Påslaget är precis detsamma oavsett om elen kostar 44 öre/kWh som i december 2020 eller 199 öre/kWh som i december 2021.

Så fördelas pengarna

Nu vet du vad elpriset består av för olika delar och hur det räknas ut. Men till sist kan det ju också vara intressant att se hur pengarna du betalar för din el fördelas, enligt avgifterna och kostnaderna vi just har gått igenom.

Så här (fördelningen är ungefärlig):

 • 50 procent går genom skatt, moms och avgifter till samhället.
 • 25 procent går till ditt elnätsbolag.
 • 20 procent går till producenten av den el du köper.
 • 5 procent går till ditt elhandelsbolag.

Vad gäller för dig som väljer förnybar el?

Elpriset räknas ut på samma sätt oavsett vilket elavtal du har. Väljer du 100 procent förnybar el från Skånska Energi så innebär det att förnybar el motsvarande din förbrukning produceras och förs in i elsystemet – och det är alltid bra!

Fler frågor? Du är alltid välkommen att höra av dig till oss med dina frågor om allt som rör energi.