28 nov 2019

Vi erbjuder bara hållbara val

Alla våra produkter och tjänster hjälper våra kunder göra hållbara val och motverka klimatförändringarna.

Som energibolag har Skånska Energi både ett ansvar och unika möjligheter att göra skillnad och bidra på ett positivt sätt till att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling. Av de 17 målen har vi valt ut fyra som ligger nära vår kärnverksamhet som vi arbetar aktivt med. Här är det tredje.

Globalt mål 13: Motverka klimatförändringarna

En stor andel av de ökade koldioxidutsläppen i världen kommer från användande av fossil energi. En av de viktigaste åtgärderna för att stoppa den globala uppvärmningen är enligt FN:s globala mål 13 att radikalt minska utsläppen från fossila källor och övergå till förnybara alternativ.

Så bidrar vi på Skånska Energi

  • Skånska Energi tillhandahåller 100% förnybar energi från sol och vatten.
  • Elen vi säljer kommer från vattenkraft.
  • Med våra energilösningar hjälper vi våra kunder att göra hållbara val och spara både energi och pengar.
  • Vår affärsidé är att vara en del av framtidens hållbara lösningar. 


Fakta: FN:s globala mål

  • FN:s globala mål för en hållbar utveckling består av 17 mål och 169 delmål och antogs 2015 av FN:s medlemsländer.
  • Bakom målen finns fyra övergripande mål till 2030: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt – lösa klimatkrisen.

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning

Har du har några frågor eller funderingarkontakta oss, vi hjälper dig!

Kontakta oss

Hos oss får du alltid enpersonlig el-kontakt

Välj rätt elavtal