2 mar 2021

Vi har bara 100 % grön el – alltid!

Inte en kilowattsekund smutsig fossilel riskerar du köpa när du väljer grön el från Skånska Energi. Vi har bara 100 % förnybar el och energi, dygnet runt, året runt. Läs mer hur det funkar här.

Du kanske läste om hur elförsörjningen i södra Sverige ansträngdes under de kallaste vinterdagarna i år? Stundtals behövde smutsig fossilel importeras och dessutom fick det där reservkraftverket i Karlshamn eldas på med olja.

Hur påverkar det vårt utbud av grön el? Inte alls. Vi på Skånska Energi säljer bara avtal för 100 % grön el, alltid, oavsett vad.

Grön el på riktigt

Ja, ”grön el på riktigt” pratar vi om. För vi tycker att skillnaden är viktig och faktiskt rätt stor mellan att

  1. erbjuda grön el som ett tillval men samtidigt också sälja fossilel och/eller kärnkraftsel – så som många elbolag faktiskt gör. Och att
  2. gå hela vägen och säga blankt nej till alla former av smutsig el – som Skånska Energi gör. Vi arbetar bara med förnybar energi. Det har vi gjort sedan 2010 och det är vi stolta över.

Skillnaden på fossilfritt och förnybart

Fossilfri el. Förnybar el. Det låter ju bra både och är väl typ samma sak? Nja, inte riktigt. Se här:

  • Förnybar el innebär att elen kommer från källor som inte tar slut utan förnyas hela tiden.
  • Fossilfri el innebär el som inte kommer från fossila bränslekällor som olja, kol eller gas.
  • Solenergi, vindkraft, vattenkraft och biobränsle är exempel på energikällor som är både förnybara och fossilfria.
  • Kärnkraft däremot är fossilfri men inte förnybar. För att producera kärnkraft används uran, som bryts i gruvor och finns i begränsad mängd på jorden. Uran är liksom de fossila bränslekällorna kol, olja och gas en resurs som kommer att ta slut.

Du väljer vilken el som produceras

När du väljer elavtal väljer du vilken el som ska produceras för att motsvara din elförbrukning. Så, även om det som sagt släppts in en del smutsel i vårt nät senaste tiden så påverkar det inte ditt beslut att välja grön el.

För visst väljer du grön el? Klart att du gör!

Hos oss får du alltid enpersonlig el-kontakt

Välj rätt elavtal

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning

Här hittar du alla viktiga dokument ochavtalsvillkor.

Avtalsvillkor och blanketter