13 jan 2020

Vi röjer runt lite just nu

Januari och februari är bästa tiden för att röja undan träd som riskerar falla över elledningarna. Till vår hjälp har vi på Skånska Energi två vinterjobbande lantbrukare.

Skånska Energis elnätsavdelning arbetar året om med underhåll och förbättring av elnätet. En viktig åtgärd för att minska risken för strömavbrott är att röja undan träd som riskerar falla över våra elledningar, och att hålla undan buskar och sly kring dem så att vi kan komma fram när det behövs. Januari och februari är bästa tiden att göra det jobbet.

– Vårt elnät består av cirka 170 mil ledning, de flesta i form av kabel nedgrävd i marken. Vi har cirka 20 mil luftledning, och vi tittar varje år över varje meter av den i förebyggande syfte. Vi brukar hitta mellan 50 och 100 ställen där vi behöver fälla träd eller röja runt ledningen.

Oftare röjning med mildare vintrar

– Vi märker att vintrarna har blivit mildare. Förr om åren var det en tumregel att en ordentlig röjning kring ledningarna vart åttonde år räcker gott, men numera verkar det växa nästan året runt och det är snarare vart femte eller sjätte år som gäller, berättar Thomas Frick, projektledare på elnätsavdelningen, 

Lantbrukare som jobbar extra

En stor del av Skånska Energis elnät löper över jordbruksbygd och odlingsmark. Därför passar det särskilt bra att det är två lantbrukare som rycker in och röjer under den här tiden.

– Henning och Niclas som jobbar med oss i år kommer båda från företaget Farmartjänst och är lantbrukare som kan jobba lite extra vintertid. Utöver att de gör ett jättebra jobb på fältet, så är de med sin erfarenhet också bra på att ta in markägarnas perspektiv på arbetet. Och det är bra för alla.

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning

Har du har några frågor eller funderingarkontakta oss, vi hjälper dig!

Kontakta oss

Hos oss får du alltid enpersonlig el-kontakt

Välj rätt elavtal