12 maj 2020

Viktigt eldningsbyte för framtidens el

Har du sett arbetet med stora elledningar i Sandby-Dalby-området på sistone? Det är inte våra ledningar, men bytet av dem är viktigt för framtidens el i Skåne.

”Överliggande nät”, brukar vi som jobbar med elnät prata om, bildligt.

– För oss på Skånska Energi är det överliggande nätet det elnät som leder strömmen in till vårt elnät, som ju finns i Lunda- och Kävlingebygden, förklarar Thomas Frick, projektingenjör på Skånska Energi Elnät.

På Thomas bild här ovan kan du se ett både bildligt och bokstavligt talat överliggande nät, och det är inte vilket nät som helst – det är en del av Skånes allra viktigaste elförbindelse. Den ”lilla” ledningen är Skånska Energis högspänningsledning: 20 000 volt på 10 meter höga stolpar. Den stora är Svenska Kraftnäts 30 meter höga linje på 400 000 volt.

25% mer el från norra Sverige

Kanske har du hört talas om Sydvästlänken? Det är den nya stora ”elmotorvägen” som ska leda (framför allt) vattenkraftsel producerad i norra Sverige från Närke i Mellansverige ner till oss i södra Sverige.

Väl färdig kommer Sydvästlänken att öka kapaciteten för elöverföring till södra Sverige med 25 procent: totalt 2 x 600 megawatt, ungefär motsvarande vad två kärnkraftsreaktorer producerar. Sydvästlänken är ansvariga myndigheten Svenska Kraftnäts största investering någonsin. 

Kan bidra till lägre elpris

Sydvästlänken ska inte bara inte bara kunna leverera mer el, utan även upphäva de flaskhalsar i överföringen som stundtals gett oss i södra Sverige underskott på el. Därmed finns även förhoppningen att skillnaderna i elpris mellan olika delar av landet – som oftast lägre i norra Sverige och högre i södra – på sikt ska kunna minska.

Byts ut från Hurva till Malmö

Sydvästlänken håller på att byggas sedan ett antal år, ett bygge som stundtals gått trögt men nu börjar närma sig slutet. Sydvästlänkens slutpunkt i Skåne är en stor transformatorstation i Hurva. Härifrån leder en 400 000 volts högspänningslinje el vidare till Malmö – rakt genom Skånska Energis elnätsområde.

– Ja, det stämmer. Linjen mellan Hurva och Sege utanför Malmö är 4,2 mil lång, och en mil därav löper mellan Dalby och Södra Sandby. Nu är Svenska Kraftnät igång med arbetet att byta ut linjen för att modernisera den, säger Thomas.

Våra kunder berörs inte

– Vi får många frågor av våra elnätskunder om vad som pågår, men det är alltså inte Skånska Energis elledningar som byts ut. Just på de ställen där vårt nät korsar Hurva-Sege-linjen måste vi däremot göra tillfälliga insatser för att underlätta Svenska Kraftnäts arbete, men det är inget som kommer att beröra våra kunder.

Byggandet av den nya linjen har nu påbörjats, och beräknas pågå under 2020 och 2021. Därefter rivs den gamla linjen under 2022.

Läs mer om vårt elnät här

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning

Har du har några frågor eller funderingarkontakta oss, vi hjälper dig!

Kontakta oss

Hos oss får du alltid enpersonlig el-kontakt

Välj rätt elavtal