7 jul 2021

Anders är vår trogne grävare – just nu i Genarp

Många är grävjobben Anders Andersson från Torna Hällestad gjort för oss genom åren. Just nu: Heckebergavägen i Genarp.

Av Skånska Energis över 200 mil långa elnät ligger de allra flesta kablar och ledningar nere i marken: hela vårt lågspänningsnät och större delen av vårt högspänningsnät. Så, när vi arbetar med att reparera och förbättra i elnätet – eller bygga ut det – behöver vi allt som oftast gräva lite – eller lite mer – för att komma åt.

Det händer att vi gräver själva, men i regel anlitar vi en underentreprenör för jobbet – och i många fall är det lika med Anders Andersson från Torna Hällestad.

– Jag har grävt för Skånska Energi i 19 år nu, på väg mot 20. Jag har tre maskiner och två anställda, en av dem är min egen son Erik, berättar Anders.

Han bor på den gård där han föddes, man han valde inte lantbruket som huvudsyssla så som sina föräldrar.

– Att vara lantbrukare kan bli lite ensamt. Jag gillar att träffa människor när jag jobbar.

Och det får han göra som grävare, Anders. Just idag i Genarp folk från Skånska Energi och VA SYD. På den tomt där banken tidigare låg byggs just nu ett nytt hus med 20 hyreslägenheter, och även mittemot, tvärsöver Heckebergavägen byggs nytt. Nya hus innebär nya ledningar för vatten och avlopp, fjärrvärme, el och fiber – samt omdragningar av gamla – och det arbetet samordnas så gott det går mellan VA SYD (vatten och avlopp), Kraftringen (fjärrvärme och fiber) och Skånska Energi (el).

– Vattenpaus! 

…hörs ett rop från en grop på andra sidan tomtgränsen från bygget. Här tvingas Erik Andersson avstå från maskinerna och gräva för hand med spade för att komma till ett trångt ställe, där elledningen letat sig under en betongmur. Det är hårt arbete i den kompakta och snustorra jorden; han har kommit en meter ner men muren går djupare än så.

– Vi får nog borra genom den, funderar Anders.

Exakt vad som döljer sig under markytan och för all del var kan man aldrig vara helt säker på, särskilt vid gamla tomter och fastigheter. Smärre överraskningar och ibland större råkar grävare och elmontörer regelbundet på i jorden. Just den här är dock överkomlig, och jobbet kan snart fortsätta enligt plan.

Grävarbeten i Genarp
Läs mer om vårt elnät här

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning

Hos oss får du alltid enpersonlig el-kontakt

Välj rätt elavtal

Här hittar du alla viktiga dokument ochavtalsvillkor.

Avtalsvillkor och blanketter